AİBÜ’de İlk Gündem: Kalite

    Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçlerine ilişkin Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    AİBÜ Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve konu ile ilgili birim sorumluları katıldı.  Toplantıda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Coşkun, Yükseköğretim Kalite Güvencesi hakkında bir sunum yaparken, Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan rapor da değerlendirildi.

    YÖK Dış Değerlendirme süreci hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz ise Kalite Süreci ile ilgili katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.