Duyuru

Farabi, Giden Öğrenci Başvuruları

2018–2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz / Güz+Bahar Dönemi Farabi Aday Öğrenci Başvuru kayıtları alınacaktır.

Başvuru tarihleri :  01 Mart – 15 Mart 2018 (10:00-16:00 saatleri arası)
Başvuru yeri :  Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi, Rektörlük İdari Birimler Binası

Başvuru Şartları:

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olmak
  2. Genel Not Ortalaması (GANO),
  3. a) Önlisans / Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak (2,00 / 4,00)
  4. b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak (2,50 / 4,00)

Not: Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.

Not: Başvuruda istenen belgeler 1-15 Mart 2018 tarihleri arasında farabi.ibu.edu.tr adresimizde duyurulacaktır.