Dönem Sonu ve Diğer Sınavlar Hakkında

0
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın pandemi tedbirleri kapsamında aldığı karara göre; "Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüzyüze gerçekleştirilmemesine, bu...

Önemli Duyuru

0
Cumhurbaşkanlığının aldığı karar gereği, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren üniversiteler eğitimlerine 3 hafta süreyle ara vermiştir. Bu süre içerisinde ve sonrasında, eğitim ve faaliyetlere...

Öğretim Üyesi, Öğretim Elemanı, Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

0
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 1- 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri...

Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

0
Öğretim Elemanı Alımı İlanına Başvuran Adaylara İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları 13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim elemanı alımı ilanına...

Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alımı İlanı

0
Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanına Ulaşmak için : Tıklayınız

Öğretim Elemanları İçin Uzaktan Öğretim Rehberi

0
Dünya çapında yaşanan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki bütün...

Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

0
Sonuçlara ulaşmak için; Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalı Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı İdare Hukuku Anabilim Dalı Mali Hukuk Anabilim...

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

0
İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 25582 sayılı yazısı. 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve...

Akademik Personel İlanı

0
Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacağına ilişkin akademik personel ilanımız 03 Temmuz 2019 tarihli ve tarihli 30820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup detaylı bilgilere aşağıda...