BAİBÜ Senato Kararları

Dünya çapında yaşanan yeni Koronavirüs (Covid-19) hastalığı salgını nedeniyle
Üniversitemizde yürütülen eğitim ve öğretim sürecinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere;

 • 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar dönemi derslerinin uzaktan öğretim yoluyla
  verilmesi suretiyle 30.03.2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek şekilde yeniden
  başlatılmasına, daha önce yapılan iki haftalık eğitim göz önüne alınarak derslerin
  19.06.2020 tarihinde sona ermesine,
 • Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda okutulan teorik derslerin
  30.03.2020 tarihinden itibaren eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız (asenkron) olarak
  uzaktan öğretim yoluyla verilmesine,
 • Öğrencilerin senkron yapılan derslere katılmaları veya katılmayanların asenkron dersleri
  izlemeleri durumunda devamlı sayılmalarına,
 • Teorik ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim
  yoluyla yürütülerek ders kapsamındaki uygulamaların ilerleyen zamanlarda belirlenecek
  yoğunlaştırılmış uygulama takvimine göre yapılmasına,
 • Staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin daha sonra belirlenecek yoğunlaştırılmış
  uygulama takvimine göre yapılmasına,
 • Akademik takvimde yer alan ara sınav haftasının iptal edilmesine,
 • Dönemde verilen dersler için ara sınav ve dönem sonu sınav takvimi ile ilgili
  açıklamaların salgının seyrine göre daha sonra yapılmasına,
 • Dersi verecek öğretim elemanları ve ders programlarının akademik birimlerce belirlenip
  25 Mart mesai bitimine kadar İBUZEM’e bildirilmesine karar verilmiştir.

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu

Önceki İçerikBAİBÜ’de Uzaktan Öğretim Dersleri Başlıyor
Sonraki İçerikMiraç Kandili Tebrik Mesajı