AİBÜ Rektörlüğü Basın Açıklaması

  Milletimizin malumu olduğu üzere 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi devletimize, milletimize, ordumuza, hükümetimize, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) mensup örgüt üyeleri tarafından alçakça ve haince bir darbe kalkışması yapılmıştır.

  Başarısız darbe girişimi sonrasında, Anayasal düzenin, milli iradenin, hukuk devletinin, demokrasinin ve temel hak ve hürriyetlerin korunması, ülkemizde yaşanan bu son darbe teşebbüsünün tamamen sonlandırılması ve buna benzer bir müdahale girişiminin yeniden yaşanmaması ve terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için, olağanüstü hal süresince bir takım ivedi tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiş ve bu kapsamda olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştır.

  Üniversitemiz devletimize ve milletimize karşı girişilen menfur darbe girişimi tertip eden destekleyen veya bu ihanet ve terör şebekesi ile iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir olan tüm unsurlarla mücadelenin çok daha etkili ve süratli bir şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığının bilincinde olup üzerine düşen vazifeyi geçmişten bugüne kararlılıkla sürdürmektedir.

  Bu çerçevede üniversitemizde yapılan çalışmalarda 20-21 Temmuz 2016 tarihinde 42 personel, 12 Ağustos 2016 tarihinde 19 personel olmak üzere, toplamda 57 akademik ve 4 idari personel görevden uzaklaştırılmış olup, ilgililer haklarında idari ve adli süreç başlatılmıştır. Ayrıca sürece ilişkin çalışmalar da yoğun bir şekilde ve titizlikle devam etmektedir.

  Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer devlet ve hükümet yetkilileri tarafından da dile getirildiği üzere, devlete ve millete sinsilikle sızan bu yapının tüm unsurlarının temizlenmesi kadar bu yapıyla ilgisi bulunmayan kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi, soruşturmaların gizliliğinin ihlal edilerek, yalan ve iftiralar yoluyla itibar ve haysiyetlerinin karalanmaması da büyük önem taşımaktadır.

  Her türlü aşağılık yol ve yöntemi kullanmaktan çekinmeyen bu terör örgütünün, geçmişte olduğu gibi bugün de yapılanmalarına dâhil olmayan, bu örgütle mücadele eden kamu görevlilerini etkisiz kılmak amacıyla bu kişilerin itibarını sarsacak şekilde asılsız ihbarlarda bulunulması, internet ve basın aracılığı ile yanlış ve çarpıtılmış yayınlar yapıldığı da üzülerek müşahede edilmektedir.

  Bu çerçevede hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kamu görevlilerinin kamuoyunda suçlu ilan edilmesi şeklindeki her türlü haber, yorum ve mesajların kamu hizmetinin verilmesini engellemek bir yana FETÖ/PDY Terör Örgütü ile yapılan mücadeleye zarar verdiği; Anayasamızı, Türk Ceza Kanununu ve Basın Kanununu ağır şekilde ihlal ettiği de açıktır.

  Diğer yandan daha önce de mükerrer kez gündeme gelen ve en son olarak bir haber programında dile getirilen Mehmet Yazıcı’nın, üniversitemizde öğretim üyesi iken Amerika Birleşik Devletlerine gitmesi konusu çarpıtılmaktadır. Mehmet Yazıcı, 10.08.2013 tarihinde 3 (üç) ay süre ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan aldığı bursla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Adı geçen öğretim üyesinin iki kez olmak üzere iki aylık yıllık izin talepleri uygun görülmemiş, aylıksız izne ayrılmış ve izinlerin kabul edilmemesine müteakip istifa etmiştir. Kendisi ile ilgili idari ve adli süreç ayrıca devam etmektedir.

  Devletimizin tüm kurumlarının, milletimizin varlığına kastetmiş hainleri temizleyeceğine kimsenin şüphesi olmasın. Yargımızın da tüm hassasiyetle, Adaleti sağlamada olağanüstü gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Kamuoyunun gelişmeleri sağduyulu bir şekilde takip etmesi, çalışmaların selameti açısından önem taşımaktadır.

  Üniversitemiz; devlete ve millete alçakça kasteden FETÖ/PDY örgütü ile mücadele kapsamında bu örgüte üye, iltisaklı veya irtibatlı olduğu değerlendirilen personelle ilgili olarak, devletin ilgili diğer kurumları ile işbirliği ve uyum içinde gerekli mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 13.08.2016

  AİBÜ Rektörlüğü

  Önceki İçerikAİBÜ, 15 Temmuz Şehitlerini Mevlid-i Şerifle Yad Etti
  Sonraki İçerikKAMUOYUNA DUYURU