Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

  (2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi 2020 Bütçesi)

  2021-2022” eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında AB’de “Öğrenim Görmek” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 28 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. 11 Kasım 2022 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17:00) son bulacak başvurular http://uyg.ibu.edu.tr/erasmus-basvuru linkinden online olarak yapılacaktır. . Elden, posta ile ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeler, koşullar ve hibe miktarları aşağıda yer almaktadır.


  • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
  • Eylül 2019’dan itibaren son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency test) 100 üzerinden en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar, 22 Ekim 2021’de yapılacak olan yeterlilik sınavından ya da ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan (YÖKDİL, YDS, vb.) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar programa başvurabilirler. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bkz. https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html
  • Başka Üniversitelerden alınmış dil yeterlilik belgesi kabul edilmeyecektir.
  • Akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
  • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
  • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır. Bu nedenle başvurulan okula göre dil puanı barajı 60’ın üzerinde olması beklenebilir.
  • Öğrenim hareketliliği için en fazla 35 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Okulların sürekli güncellenen kontenjan taleplerine ve öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Bu nedenle öğrenci alacağını duyuran ve kontenjan belirten okullar daha sonra bu duyuru altında yayınlanacaktır.
  • Diş Hekimliği Fakültesi 1 Öğrenci, Eğitim Fakültesi 2 öğrenci, Fen Edebiyat Fakültesi 2 Öğrenci, Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 öğrenci, İlahiyat Fakültesi 1 öğrenci, İletişim Fakültesi 1 öğrenci, Mimarlık Fakültesi 2 öğrenci, Mühendislik Fakültesi 2 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 öğrenci, Spor Bilimleri Fakültesi 1 Öğrenci, Turizm Fakültesi 1 Öğrenci, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1 Öğrenci, Tıp Fakültesi 1 Öğrenci, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 öğrenci, Yabancı Diller Yüksek Okulu 2 Öğrenci, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 4 Öğrenci, Bolu MYO 1 Öğrenci, Bolu Teknik Bilimler MYO 1 Öğrenci, Gerede MYO 1 Öğrenci, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO 1 Öğrenci, Mengen MYO 1 Öğrenci, Mudurnu Süreyya Astarcı MYO 1 Öğrenci, Seben İzzet Baysal MYO 1 Öğrenci, Yeniçağ Yaşar Çelik MYO 1 Öğrenci.
  • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

  • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
  • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
  • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
  • Başvurular 2020 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.
  • 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ Uygulama el kitabının 6.1.1 Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe başlıklı maddesi “Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir.  29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). ” hükmünü amirdir.

  2021-2022 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

   

  • Başvurular online olarak yapılacak olup, hareketliliğe hak kazanılması durumunda Erasmus Ofisi evrakların asıllarını talep edebilir.
  • Başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Sisteme yüklenecek belgeler şu şekildedir.
  a-        1 adet Transkript (Ubys’den veya öğrenci işlerinden temin edilecek)
  b-        1 adet Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecek)
  c-        Taranmış Kimlik veya Pasaport
  d-        1 adet vesikalık fotoğraf
  • Başvuru süresi sonlandıktan sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca eksik belge ve yanlış bilgiler içeren başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

  İLAN WEB SİTESİ

  Önceki İçerikTESİAD-Erasmus+ Türkçe’nin Öğretimi Konsorsiyumun Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 2. Çağrı
  Sonraki İçerikKısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İlanı