Üniversitemiz 2023 yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Yazım Hazırlıkları Toplantısı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Koordinatörlüğüne bağlı Alt Komisyonlar, Üniversitemiz Senato Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirdi.

  Toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Karaca ile Koordinatör Yardımcıları, Alt Komisyon Başkan ve Üyeleri ve Daire Başkanları katılım sağladı.

  Yeni yönergede yapılan değişiklikler, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve Alt Modüller, Kalite Güvence Sistemi İyileştirme Çalışmaları ve Sağlıklı Bir Veri Aktarımı İçin neler Yapılabilir, konularının ele alındığı toplantıda Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Karaca ile Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çakır 2023 yılı KİDR yazımının nasıl yapılacağı konusunda sunum yaptı.

  Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından her yıl istenen Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KIDR) konusunun ana tema olduğu toplantıda Kalite İç Değerlendirme Raporunun yazımı için yapılması gerekenler konuşuldu.

  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/n83b
  Önceki İçerikRadyo Üni14, yeni yayın akışıyla FM 96.1 frekansında
  Sonraki İçerikBilinçli Toplum Güçlü Türkiye