Öğrenci Affı Duyurusu

  Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’un 15. maddesi ile Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78. Madde, üniversite ile ilişiği sonlanan öğrencilerin yeniden eğitime dönmelerine imkan tanımaktadır.

  Bu bağlamda, tarih sınırlaması olmaksızın Üniversitemizden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen ya da isteği üzerine ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı elde eden ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler (terör suçundan ceza alanlar ile teröre ilişkin nedenlerle ilişiği kesilenler hariç) bu Kanundan yararlanarak eğitimlerine başlayabilirler.

  Başvurular için tanınan dört aylık süre, kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinde başlamıştır. Başvurular, ilgili fakülte dekanlıklarına, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılacaktır.

  Ayrıntılı Bilgi İçin:

  http://oidb.ibu.edu.tr/74-af-yasasi-duyurusu1

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Önceki İçerikAyvaz Elektromobil, Bolu Sanayisinin Katkısıyla Gelişecek
  Sonraki İçerikTaziye ve Başsağlığı Mesajı