“Camdan Değil Candan Eğitim İçin Aşılarımızı Olalım”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ)  yüz yüze ve/veya hibrit olarak gerçekleştirilmesi planlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasına yaklaşık bir buçuk ay kala, Covid-19 Danışma ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tavsiye kararları alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda; yeni eğitim döneminde, yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, 2’nci doz aşısını tamamlamamış ya da henüz aşı olmamış akademik ve idari personel ile öğrencilere, en kısa zamanda aşı olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Üniversitemizde, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin 5 Ekim 2021 de başlaması planlanıyor. Eğitim-öğretim dönemi başladığında, yeterli bağışıklığa ulaşmış olmalarını hatırlatmak için 21 Temmuz 2021 tarihinde, öğrencilerimize e-posta gönderilerek aşı olmaları ve eksik aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmişti. Akademik ve idari personel ile bu yıl üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan yeni öğrencilerimize de benzer mesaj gönderilmesine karar verildi.

Aşısı Tamamlanmış Kişilerde, Yoğun Bakıma Yatış Azalıyor

Toplantıda, akademik-idari personelin ve öğrencilerin aşı envanterinin çıkarılması ve HES kodu takibinin yapılması yönünde görüşmeler yapıldı; mevcut duruma göre tedbirlerin düzenleneceği bildirildi. Aşının, kişinin hem kendisini hem de çevresindeki insanları koruduğuna ve aşısı tamamlanmış kişilerde, yoğun bakıma yatış oranının azaldığına dikkat çekildi.

Toplantıda; yüz yüze ve/veya hibrit eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için aşıya ek olarak maske ve mesafe tedbirlerine devam edilmesi gerektiği, aşı olmayan öğrenciler için düzenli yaptıracakları test sonuçlarının takip edilmesi, pozitif olma veya temaslılık durumunda yapılması gerekenler, internet hızı ve alt yapısının geliştirilmesi, yemekhane ve yurtların durumları ve nasıl kullanılacakları, sınıfların dezenfekte edilmesi ve havalandırılması, atık maskelerin toplanması ve benzeri konular görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 40 milyonu 2’nci doz olmak üzere 55 milyon yetişkinin aşılandığına dikkat çekildi. Enfeksiyon hastalıklarının, tarih boyunca aşılamayla toplum bağışıklığı oluşturularak önlenmeye çalışıldığı kaydedilen toplantıda, Türkiye’nin Covid-19 aşılamasında en başarılı ülkelerden biri olduğuna vurgu yapıldı.

BAİBÜ Covid-19 Danışma ve Koordinasyon Kurulu Toplantısında Oy Birliği ile Alınan Tavsiye Kararları Şöyle Oldu:

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki birimlerimizde, 2021-2022 Güz Eğitim-Öğretim Dönemi 5 Ekim 2021’de başlayacağından; YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Klavuzu” temelinde, yüz yüze ve hibrid eğitime hazırlık için yapılacaklar için toplantı gündemi aşağıdadır:

 1. Ekim başında yüz yüze eğitim için bir araya gelme durumunda Akademik/İdari personel ve öğrencilerimizin yeterli bağışıklık düzeyine ulaşmış olması için; aşı olmayanların birinci ve ikinci doz aşılarının, aşı 2. ya da 3. dozu eksik olanların, eksik dozlarını ivedilikle yaptırmalarının hatırlatılması, aşı olma motivasyonu için bilgilendirmeler yapılması,
 2. Aşıdan sonra korunma tedbirlerinin devam etmesinin hatırlatılması,
 3. Derslik, sınıf, kütüphane, kafeterya, yemekhane ve diğer ortak kullanım alanlarının yüz yüze eğitime hazırlığı ve pandemi bulaşının düşük olması için, bu iki aylık süre içinde yapılabilecek diğer hazırlıkların yapılması

Toplantıda alınan Kararlar;

 • Akademik, idari personeller ve öğrenciler arasında aşı yaptırma oranının arttırılması için;
 1. Toplu kapalı alanlara girişlerde HES kontrolü uygulaması şüpheli vakaların bu alanlara girişini azaltacağından ve tedbir ve önerilere uymayı arttıracağından önerilmektedir. Öğrencilerin ve personelin HES kodlarını ÜBYS sistemine girebilecekleri bir takip modülü için, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının İzmir Kâtip Çelebi ÜBYS yazılım ekibiyle temasa geçmesi
 2. Millî Eğitim Bakanlığında okullarda kullanıldığı gibi HES üzerinden şüpheli vakaları ve aşılı olup olmadığını gösteren kontrol listelerine çalışan ve öğrencilerimizin takibi için ulaşılabilmesi gerektiğinden, Genel Sekreterliğimizin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçmesi
 3. Temmuz ayında öğrencilere gönderilen e-posta metni güncellenerek, tüm personel ve öğrencilerin göreceği şekilde web sayfası ve diğer sosyal medya ortamlarında paylaşımı ‘Değerli Öğrencilerimiz ve Personelimiz,
  Bilindiği gibi, Covid-19 pandemisinden korunmak için virüsün normal nefesle kat edebileceği menzili; sosyal mesafe olarak kabul ettik, nefesle ağız ve burnumuzdan virüsün girip çıkmasını azaltmak için maske kullanıyoruz, temasla bulaşmayı azaltmak için kalabalık ortamlardaki eşyaları temas sonrası elimizi yıkıyoruz ve dezenfektan uyguluyoruz.Kısıtlılık tedbirleri gereğince de yüz yüze eğitime bir süre ara vermek zorunda kaldık. Şimdi ise 15 yaş üstü tüm bireylerin aşılanmaya başlanması sonrası, Eylül 2021’den itibaren yüz yüze eğitime geçilmesi planlamaktadır. Aşılanma sonrası bağışıklığın bir süre alması nedeniyle, tüm öğrencilerimizin eğitimlerinin ve personelimizin çalışmalarının aksamaması için bulunan ilk fırsatta aşılanma programına başlanması ve eksik dozların tamamlanması büyük önem arz etmektedir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında bir arada eğitim yapmak üzere kampüslerimizde öğrencilerimizle buluşmayı diliyoruz.
 4. Aşı olmayan personel ve öğrenci için kapalı eğitim ortamlarına girişte aşı kartı ya da 3 günlük Covid-19 negatif test sonucu istenmesi
 5. Aşı sonrasında tedbirlere devam edilmesinin düzenli olarak hatırlatılması
 6. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon eğitimlerine, Covid-19 bulaşması, bulaşmayı azaltma ve aşının koruyuculuğu ile ilgili kısımlar eklenmesi (Bu kısımlar için kısa videolar çekilerek Fakültelerin sayfalarında ya da ortak alanlardaki televizyon ekranlarında sürekli dönecek şekilde gösterilebilir).
 • Birimlerin yüz yüze, hibrid ve çevrimiçi eğitim kapasite ve olanakları;
 1. Eğitim yapan birimlerden; Hangi derslerin uzaktan verilebileceği, hangi derslerin artık ertelemeden yüz yüze verilme zorunluluğu olduğu ve bunun için ortam gereksinimlerini raporunun alınması
 2. Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanmış (i) ‘Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi kılavuzu’, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanmış (ii) ‘Küresel Salgın Bağlamında TSE Covıd-19 Güvenli Kampüs Belgesi Kuruluş Öz Değerlendirme Soru Listesi’ ve (iii) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayınlanmış ‘Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri 2020’ dokümanlarının Eğitim yapan birim yöneticilerine gönderilerek, durumlarını ortaya koyan raporların alınması (Bu raporlar vasıtasıyla tam, yarı yarıya ya da üçte bir seyreltilmiş öğrenci sayısında [4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması tedbirine uygun olacak şekilde] derslik ve amfi kapasitelerinin mevcut ders programları karşılama durumu, seyreltme sonrası derslik gereksinimi, ders saati ya da sayısında düzenleme gereksinimleri, dersliklerin aynı anda yüz yüze ve çevrimiçi eğitimi yapabilme kapasiteleri, uzaktan verilen derslerin eş zamanlı/zamansızlarının oranı, Uzaktan/karma eğitim süreçlerine özgü Bu yöntemler bireysel farklılıkları, engelleri ya da erişim kısıtlarını gözetmek için kullanılan öğrenme yöntem ve yaklaşımları, Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde sınav güvenliğini sağlamak için birimde yapılanlar, Öğretim elemanlarının uzaktan/karma eğitim süreçlerine dönük teknik ve pedagojik yetkinliklerini arttırmak için yapılanlar, Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde engelsiz üniversite uygulamaları, Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrencilerin motivasyonları ve öğrenme etkinliklerine katılımlarını artırmaya yönelik hizmetler, Uzaktan/karma eğitim yoluyla yürütülen program ve derslerin izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin yapılanlar,… dokümante edilecektir).
 3. Sınıfta bir öğrenci pozitif çıktığında, sınıfta olan diğerleri de temaslı olacağından, izolasyon dönemleri boyunca hibrid ve temassızlarla yüz yüze eğitimler yapılabilmesi için; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tüm eğitim birimlerinde aynı anda seyreltilmiş yüz yüze ve sınıfın geri kalanına uzaktan çevrimiçi ders imkânı sağlayacak kamera, bilgisayar ve donanım alt yapısının envanterinin çıkartılması, öğrencilerin konakladığı yurtlarda artan sayıyla birlikte hibrid eğitimde online eğitime katılacaklar için gerekecek internet alt yapı iyileştirmesi için, Ulaşım ve Alt Yapı Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğüne hatırlatma yapılması
 4. Personel ve öğrencilerin davranışlarının kontrol önlemlerine uygun olduğunun güvenlik devriyeleri vasıtasıyla kontrol edilmesi
 • Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin devamı için;
 1. Aşılanan bireylerin de bu tedbirlere uymaya devam etme gerekliliği, birim amirlerince sözlü ve üniversite genelinde kapı giriş ve tabelalardaki uyarıcı yazı ve şekillerle hatırlatılmaya devam edilmesi,
 2. Personel ve öğrencilerin maske temini kendi imkanlarıyla yapmaya devam etmesi, üniversite tarafından yapılan ve alınan maskelerin kalabalık yer ve birimlerde imkân dahilinde dağıtılmaya devam edilmesi,
 3. Öğrencilerin kampüse dönüşü ile artacak kullanılmış maske durumunda, atılan maskelerin çöp yığınları oluşturmaması için temizlik denetim ve ekiplerinin arttırılması,
 4. Dersliklerin temizlik kontrolünün daha düzenli yapılmasına,
 5. Yemekhane kullanımında seyrek oturma düzeni için sayıya göre yemek verme süresi ve vardiyaları düzenlenmesine, Karar verilmiştir.

 1. Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi kılavuzu (PDF)
 2. TSE Covıd-19 Güvenli Kampüs Belgesi Kuruluş Öz Değerlendirme Soru Listesi (DOCX)
 3. Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri 2020 (PDF)

Önceki İçerikBAİBÜ’de 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi Düzenlendi
Sonraki İçerikMalazgirt Zaferi’nin 950. Yıl Dönümü Mesajı