BAİBÜ İLEF-İG 2024 1. Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu

  1.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Dönüşüm Ve Yeni Medya Sempozyumu

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Cumhuriyetin 101. Yılına özel olarak başlatılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Uluslararası İletişim Günlerinin ana teması

  Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya olarak belirlenmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile gelenekselleşecek olan bu sempozyum listelenmiş olan temaları da kapsamakla birlikte geleceğin güçlü Türkiye’sinde dünyada söz sahibi bir millet olma bilinci ile oluşturulacak olan ilgili tüm diğer konu önerileri de sempozyum gündeminde ele alınabilecektir. Ulusal ve Uluslararası düzeyde uzman davetli konuşmacıların da yer alacağı sempozyum, 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze ve de çevirim içi olmak üzere harmanlaştırılmış biçimde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda davetli konuşmacı oturumları için simultane çeviri hizmeti de sağlanacaktır.

  Sempozyumumuzun ana başlığı olan dijital dönüşüm 2024 yılının başlıca gündemi olmaya devam edecek gibi görünmekte. Dijital dönüşüm şüphesiz her alanda hızla yaygınlaşan bir süreci ifade etmektedir. Ancak İletişim uzmanları olarak bizler bu dijitalleşmenin iletişim çağının yeni bir aktörü olan yeni medya üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaşmayı benimsemiş durumdayız.

  Dijital teknolojilerin ve dijital dönüşümün baş döndürücü bir hızla ivmelendiği günümüzde yeni medya mecralarının da aslında artık çok önemli yeni bir rol arkadaşı oldu bile. Bu yepyeni ve de git gide sınır tanımaz şekilde geliştirilen şey kimine göre haddini aşmış bir cüretkâr, kimine göre ise sadık bir uşak, dijital bir köle olan yapay zekadır. Tabi bu yeni arkadaşa ‘köle’ diyenler kölelik sistemini tarih boyunca kendileri için tek kurtarıcı olarak görenlerden başkası değildirler. İşin daha da vahimi, bunlar diğer milletleri de bu dijital dönüşüme tabi olan yeni medya mecraları ile köleleştirmek gibi bir ütopya tasavvuru içindedirler.

  Küresel ölçekte bakıldığında yeni medya mecralarında ortaya çıkan neredeyse sonsuz içerik aleminde muhakkak insanlığa büyük faydalar sağlayacak yine sonsuz veriye erişim internet erişiminin olduğu her noktada mümkün hale geldi. Ancak alabildiğine özgür olan bu sanal alemde, bu son derece yararlı olabilecek veri dolaşımının yanı sıra, bazı şer odaklarınca yine bu salih niyetlere karşı art niyetler taşıyan dezenfomasyona, yani yalana iftiraya dayalı bir takım etik dışı eylem niteliğinde paylaşımlara da rastlamak maalesef mümkün hale geliyor.

  Önemli olanın, elimizdeki dijital iletişim mecralarını insanlığımızı her zaman daha aydınlık, daha müreffeh, daha ileri noktalara götürecek bir araç olarak kullanmakta yattığı ortadadır. Bunu yaparken de bu teknolojileri kullanan ilgili milletlerin sadece kendilerine fayda sağlayacak ve diğerlerini de köleleştirerek şekilde hegemonyası altına alarak değil, aksine her millettin adil bir şekilde, kardeşçe başarması huzur dolu aydınlık geleceklere ulaşmak için büyük önem taşımaktadır.

  Nitekim aşikardır ki tarih boyunca eldeki olanakları, barbarca, otokratik ve hegemonyal şekilde kullanan toplumlar hep tarihin karanlık sayfalarına gömülmüşlerdir. Ancak adil, demokratik, kucaklayıcı, her alanda kültürel ve sosyal etkileşime önem veren uygarlıklar ise günümüzdeki kazan kazan bilinci ile ilelebet, nice yüzyıllar hatta binyıllar boyunca varlıklarını güçlenerek ve kadimleşerek sürdürmüşlerdir.

  İki gün sürecek olan 1. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu’na iletişim bilimleri, yeni medya ve dijitalleşme konularında uzman, uluslararası düzeyde tanınmış önemli bilim insanları davetli konuşmacı olarak davet edildi.

  • Prof. Dr. Kairat Omirbayuly, Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan,
  • Prof. Dr. Murteza Hasanoğlu, Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi Dekanı,
  • Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı,
  • Prof. Dr. Mithat Yılmaz, Uşak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı,

  seçkin davetli konuşmacılar olarak sempozyuma katkı sunacaklardır.

  1. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra pek çok zengin bildirinin de sunulacağı, uluslararası niteliklere uygun, bilimsel bir etkinliktir. Sempozyum, akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini ve niteliklerini karşılamaktadır. Etkinliğin Düzenleme ve Bilim Kurulu’nda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden saygın bilim insanları yer almaktadır.

  Sempozyum aşağıdaki temaları kapsamakla birlikte ilgili ve bağlantılı konu önerileri de sempozyum gündeminde ele alınabilecektir.

  • Dijital Dönüşüm
  • Dijital Emperyalist Hegemonya
  • Dijital Uyuşturuculuk
  • Dijital Silahlar ve Tehditler
  • Dünün, Bugünün ve Geleceğin Yeni Medya Mecraları
  • Dezenformasyon Saldırı ile Mücadele Faaliyetleri
  • Dijital Gazetecilik Etiği ve Hukuku
  • İnternet Televizyonculuğu ve Etik
  • Etkileşimli Amatör Yayıncılık
  • Etkileşimli Sosyal Medya Etiği
  • Etkileşimli İletişim Etiği
  • Algı Yönetimi ve Dezenformasyon
  • Yeni Usul Reklamcılık
  • Elektronik Ticaret
  • Dijital Tasarım ve Tanıtım Faaliyetleri
  • Amatör Markalaşma Trendleri ve Kişisel Marka Yönetimi
  • Etkili Sosyal Medya Yönetimi
  • Ülkemizde KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı) Faaliyetleri
  • Yapay Zekanın Dünü, Bugünü, Geleceği
  • İletişim Başkanlığı ve Ulusal Marka Kimliğimiz
  • Tasarım Odaklı Yaklaşımlarda Dijital Dönüşüm

   başvuru için sempozyum resmi websitesi: http://ilefig.ibu.edu.tr/

  Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise elektronik ortamda yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yer alacaktır. Bildiri özet metinlerinin en fazla 250, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında İletişim Fakültesi Dergisi AKAR’in yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

  Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 1 Mart 2024’tür. Tüm başvurular sempozyum web sitesi üzerinden yapılacaktır.

  Bildirilerinizi ve posterlerinizi dört gözle bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden sonsuz şükranlarımızı sunarız.

  Prof. Dr. Emre Tandırlı

   

  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/jcf6
  Önceki İçerik1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri kongresi / MİKPEDKON
  Sonraki İçerikBAİBÜ sıfır atık kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor