Akademik Personel İlanı

  Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacağına ilişkin akademik personel
  ilanımız 16 Mayıs 2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup ilgili ekler aşağıda yer almaktadır.


  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  *Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

  *Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

  *Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

  Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

  ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (PDF)  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

  Genel Şartlar

  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  (2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

  Özel Şartlar

  (1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

  (2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

  Muafiyet

  (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

   (2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

  İSTENİLEN BELGELER

  • 1) Başvuru Dilekçesi
  • 2) Özgeçmiş
  • 3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 4) Fotoğraf (1 adet)
  • 5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
  • 6) Öğrenci Durum Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
  • 7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
  • 8) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
  • 9) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
  • 10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair bege (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
  • 11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

  AÇIKLAMALAR

  • E-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
  • Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvurular sahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
  • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
  • Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

  SINAV TAKVİMİ

  • Başvuru Başlangıç Tarihi: 16.05.2019
  • Son Başvuru Tarihi: 30.05.2019
  • Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 10.06.2019
  • Giriş Sınavı Tarihi: 12.06.2019
  • Sonuç Açıklama Tarihi: 14.06.2019
  • Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi: www.ibu.edu.tr

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI (PDF)


  Önceki İçerikGüzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sergisi Açıldı
  Sonraki İçerikBAİBÜ’de Kalite Çalışmalarına Hız Verildi