2023-2024 Erasmus+ Ka131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı / I. Çağrı

  2022 PROJESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA131 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI – I. ÇAĞRI

  • Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052462
  • Kontenjan sayısı: 10 personel
  • İlan yayınlanma tarihi: 17 Temmuz 2023
  • Başvuru tarihleri: 07-21 Ağustos 2023 (mesai bitimi saat 17.00)

  Başvuru linki: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr

  • Başvuru sonuçlarının ilanı için öngörülen tarih: 25 Ağustos 2023

  NOT: Başvuruların değerlendirilmesi esnasında komisyon bütçeye bağlı olarak gerektiğinde kontenjan sayısını artırabilir ya da azaltabilir.


  Başvuru şekli:

  • Tüm başvuru işlemleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan E-devlet başvuru platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir.
  • Başvuru için istenen belgelerin Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ile başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru portalı 21.08.2023 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.
  • Portala e-devlet ile giriş yaptıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus+ başvurularına ulaşabilirsiniz.
  • Başvuru sonunda ‘Başvuru Formunu Onayla’ butonuna basmayı unutmayınız.
  • Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: erasmus@ibu.edu.tr

  Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

  • Personel eğitim alma hareketliliği, kurum personelinin program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Eğitim etkinlikleri ya da işbaşı eğitimi eğitim alma faaliyetinin konusu olabilir.
  • Eğitim alma faaliyeti, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarında, işletmelerde veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları vb. olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
  • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle seçim sonrası hazırlanacak olan Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
  • Seçim sürecinde Ulusal Ajans ve program kurallarına göre oluşturulan BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır. Seçim kriterlerine http://erasmus.ibu.edu.tr/egitim-alma-hareketliligi linkinden ulaşabilirsiniz.
  • Değerlendirmede, 6 Şubat 2023 depremine bağlı olarak aileleri ve/veya yakınları 02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet eden personele belgelendirilmesi koşuluyla +10 puan uygulaması yapılacaktır.

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

  • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
  • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 5 gündür.
  • Sadece gidiş seyahat günü için hibe ödemesi yapılacaktır. Dönüş seyahat günü için hibe ödenmeyecektir.
  • Eğitim alma faaliyetinin en geç Ocak 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
  • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
  • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
  • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.
  • İsteyen personel bu programdan hibe almadan da yararlanabilir.
  • Erasmus+ bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu nedenle zihinsel, fiziksel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel misafir olunan kurumun kendi yerel personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz. Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi içerir.
  • Eğitim Alma Hareketliliği BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü 2022-1-TR01-KA131-HED-000052462 sözleşme no’lu bütçeden karşılanacaktır.

  Başvuru Belgeleri:

  • Davet mektubu
  • Eğitim alma programı (gün bazlı belirtilecek şekilde onaylı)
  • Yabancı dil belgesi (varsa)
  • Kurumda çalışma yılını gösterir görev belgesi (UBYS üzerinden temin edilebilir)

  Hibelendirme:

  Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

  Ülke Grupları Hareketlilikte gidilen ülkeler Günlük hibe

  miktarları (€)

   

  1. Grup Ülkeler

   

  Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 162
   

  2. Grup Ülkeler

   

  Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 144
   

  3. Grup Ülkeler

   

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 126

    Seyahat Gideri Hesaplamaları:

  Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

  Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

  Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı Yeşil Seyahat Hibe Tutarı
  10-99 km arası  
  23 €
  100-499 km arası 180 € 210€
  500-1999 km arası 275 € 320€
  2000-2999 km arası 360 € 410€
  3000-3999 km arası 530 € 610€
  4000-7999 km arası 820 €
  8000 km ve üzeri 1.500 €

  Yeşil Seyahat Desteği: Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir. Ayrıntılı bilgi için ofisimiz ile bağlantıya geçiniz.


  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi

  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/6qdg
  Önceki İçerikİhsan Aktaş: “Bu meydan okuma, dünya tarihinde bir daha gerçekleşecek bir hadise değildir.”
  Sonraki İçerikBAİBÜ Araştırma Stratejisi, Performansı (JCR) ve (ESI) Kullanıcı Eğitimi