Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

0
Öğretim Elemanı Alımı İlanına Başvuran Adaylara İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları 13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim elemanı alımı ilanına...

Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alımı İlanı

0
Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanına Ulaşmak için : Tıklayınız

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

0
İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 25582 sayılı yazısı. 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve...

Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

0
Sonuçlara ulaşmak için; Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalı Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı İdare Hukuku Anabilim Dalı Mali Hukuk Anabilim...

Akademik Personel İlanı

0
Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacağına ilişkin akademik personel ilanımız 03 Temmuz 2019 tarihli ve tarihli 30820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup detaylı bilgilere aşağıda...

Akademik Personel İlanı

0
Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacağına ilişkin akademik personel ilanımız 16 Mayıs 2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup ilgili ekler aşağıda yer...

Akademik Personel İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

0
15 Nisan 2019 tarihli ve 30746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim elemanı ilanına başvuran adaylara ilişkin ön değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır: REKTÖRLÜK_5021550 BINA BILGISI ABD_5021547 ÇOCUK...

Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

0
13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim elemanı ilanı nihai değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuçlar (PDF)

Akademik Personel İlanı

0
Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacağına ilişkin akademik personel ilanımız 01 Ekim 2019 tarihli ve tarihli 30905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup detaylı bilgilere aşağıda...