Pazarlama Araştırmalarına Çok Yönlü Bakış…

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) pazarlama araştırmalarına yönelik bir sempozyum düzenleniyor. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin pazarlama araştırmalarındaki yöntemleri enine boyuna ele alacağı sempozyum bugün sona erecek. AİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler konulu sempozyum ilk kez Üniversitemizin ev sahipliğinde yapılıyor.
  İzzet Baysal Kültür Merkezindeki sempozyumun açılış konuşmasını yapan Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahtışen Kavak, sempozyuma hazırlık aşamasında AİBÜ’de çok güzel bir ekiple çalıştıklarını ifade ederek, ekibin yetişmesinde emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun olmak üzere herkese teşekkür etti. Kavak, sempozyumun ‘akademik bir şölen’ havasında geçmesi temennisinde de bulundu.
  AİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Seyit Köse ise, sosyal bilimler ile fen bilimlerindeki araştırma yöntemleri arasındaki farka ve zorluklara değinerek, nitel ve nicel araştırma yöntemleri hakkında değerlendirme yaptı.
  Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun ise, Üniversitemizde kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi yılda 450 civarında etkinlik düzenlendiğini hatırlatarak, bu tür etkinliklerin artmasının önemine işaret etti. Pazarlama konusunda bir sempozyumun Üniversitemizde ilk kez düzenlendiğini ifade eden Rektör Coşkun, 2 gün boyunca ele alınacak konuların mutlaka kitaplaştırılması gerektiğini söyledi.
  Sempozyumun İçeriği…
  Açılış konuşmalarından sonra ‘Pazarlama Araştırmalarında Yöntem’, Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri ile söz konusu yöntemlerde örnek sunumlar ana başlıkları altında 4 oturum düzenleniyor. Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahir Nakip’in başkanlığını yaptığı ilk oturumda Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Remzi Altunışık ‘Geçerlilik ve Güvenilirlik’, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ‘Model Geliştirme’, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşe Baş Collins ise ‘Nitel Araştırmacının Gözünden: Nitel Araştırma Yöntemleri Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar’ konularında sunum yaptılar.
  Başkanlığını Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Gegez’in yaptığı ikinci oturumda ise Aksaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tülay Yeniçeri ‘Kantitatif Analizlerin Kullanımı’, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kaan Varnalı ‘Sosyal Medyadan İçgörü Üretilmesi’ ve Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Deniz Karagöz Yüncü ‘Sosyal Ağ Analizi’ konularında bilgi verdiler.
  Bugün düzenlenecek ve başkanlığını Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yavuz Odabaşı’nın yapacağı üçüncü oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Vildan Mevsim ‘Grounded Teori’, TOBB Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu ‘Projektif Teknikler’, AİBÜ’den Yrd. Doç. Dr. Müberra Atalay Çelebi ise ‘Metafor Yöntemi’ konularını ele alacaklar.
  Başkanlığını Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Kırcova’nın yapacağı son oturumda ise Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan ‘Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Lisrel Programında Örnek Uygulama’, AİBÜ’den Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çoknaz ‘Görüşme Tekniği ve NVivo Programında Örnek Uygulama’ konularında sunum yapacaklar.
  Sempozyum Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü’ne yapılacak gezilerin ardından sona erecek.

  Önceki İçerikBAMER’den Yerel Tarih Çalışmalarına Destek
  Sonraki İçerikKitre Bebek Sergisi