Öğrenci Topluluklarımızın Dikkatine

  Mevcut, yeni kurulmak isteyen ve durdurulan öğrenci topluluklarımızın 2024-2025 Akademik Yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine göre yapması gereken işlemler ve tarihleri ile ilgili bilgiler Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 de sunulmuştur.

  Tablo 1: Güncelleme Yapacak Mevcut Öğrenci Topluluklarımızın Yapacağı İşlemler

  Güncelleme Yapacak Mevcut Öğrenci Topluluklarımızın Yapacağı İşlemler
   

  Evrak Teslim Süreci

  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
   

  05.05.2024

   

  30.06.2024

  Teslim Edilmesi Gereken Formlar Topluluk Güncelleme Dilekçesi (Form FR.027) ve Ekleri ve Öğrenci Toplulukları Yıl Sonu Faaliyet Raporu (FR.026)

   

  Topluluk Güncelleme Dilekçesi (Form FR.027)

                                Ekler

  1 – Yönetim ve Denetleme Kurulu (FR.023)

  2 – Bütçe Talep Formu (FR.024)

  3 – Genel Kurula Katılanların İmzalı Listesi (FR.025)

  4 – Tüm Üye Listesi (FR.028)

  5 – Yönetim Kurulu (Asil) Transkriptleri

  6-Öğrenci Toplulukları Yıl Sonu Faaliyet Raporu (FR.026)

   

  Evrakların Teslim Edileceği Yer Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Ofisi 211 numaralı odaya teslim edilecektir.  Evrak teslimi topluluk başkanı tarafından yapılması gerekmektedir. Topluluk başkanı dışında diğer öğrencilerimizden evrak teslim alınmayacaktır.
  İlgili Yönerge Maddesi Madde 12. Mevcut öğrenci toplulukları bir sonraki eğitim öğretim yılı için Mayıs ayından Haziran ayının son iş gününe kadar Genel Kurullarını yaparak Yönetim ve Denetim Kurullarını belirler. Topluluk, Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri ile Öğrenci Topluluğunun üyelerin isimleri, yeni Akademik Yılın Etkinlik Programı / Bütçe önerilerini Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na sunar. Akademik yılın sonuna kadar (Mayıs ayından Haziran ayının son iş gününe kadar), yeni Akademik yılın Etkinlik programları ve bütçe önerilerini, Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na sunmayan öğrenci topluluklarının etkinlikleri takip edilen bir sonraki ders yılı durdurulur.
  İletişim Numarası 0374 254 10 00 / 2809


  Tablo 2: Yeni Kurulacak Öğrenci Topluluklarımızın Yapacağı İşlemler

  Yeni Kurulacak Öğrenci Topluluklarımızın Yapacağı İşlemler
   

   

  Öğrenci Topluluğunun Kuruluşu İçin Evrak Teslim Süreci

  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
   

  05.05.2024

   

  2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminin başlangıç tarihinden itibaren 2 hafta içinde

   

  Kuruluş İçin Gerekli Formlar (İlk Aşama Evrakları)

  1: Kurucu Öğrenci Üye Listesi (FR.021)

  2: Topluluk Kurma Talebi İçin Akademik Danışman Dilekçesi (FR.022)

  3: Öğrenci Topluluğu Tüzüğü

   

   

   

  Etkinlik Komisyonu Toplantısı Sonrası Kurulmasına Karar Verilen Öğrenci Topluluğunun Teslim Etmesi Gereken Evraklar (Son Aşama Evrakları)

  Topluluk Güncelleme Dilekçesi (Form FR.027) ve Ekleri ve Öğrenci Toplulukları Yıl Sonu Faaliyet Raporu (FR.026)

   

  Topluluk Güncelleme Dilekçesi (Form FR.027)

                                Ekler

  1 – Yönetim ve Denetleme Kurulu (FR.023)

  2 – Bütçe Talep Formu (FR.024)

  3 – Genel Kurula Katılanların İmzalı Listesi (FR.025)

  4 – Tüm Üye Listesi (FR.028)

  5 – Yönetim Kurulu (Asil) Transkriptleri

  Not: Etkinlik Komisyonu Toplantısı yapıldıktan sonra yeni kurulan topluluklarımız için evrak teslim etmeleri için gerekli duyurular yapılacaktır.

  Evrakların Teslim Edileceği Yer Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Ofisi 211 numaralı odaya teslim edilecektir.
  İletişim Numarası 0374 254 10 00 / 2809


  Tablo 3: Durdurulan Öğrenci Topluluklarımızın Yapacağı İşlemler

  Durdurulan Öğrenci Topluluklarımızın Yapacağı İşlemler
   

  Evrak Teslim Süreci

  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
   

  05.05.2024

   

  30.06.2024

  Teslim Edilmesi Gereken Formlar Topluluk Güncelleme Dilekçesi (Form FR.027) ve Ekleri 

  Topluluk Güncelleme Dilekçesi (Form FR.027)                          

     Ekler

  1 – Yönetim ve Denetleme Kurulu (FR.023)

  2 – Bütçe Talep Formu (FR.024)

  3 – Genel Kurula Katılanların İmzalı Listesi (FR.025)

  4 – Tüm Üye Listesi (FR.028)

  5 – Yönetim Kurulu (Asil) Transkriptleri

   

  Evrakların Teslim Edileceği Yer Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Ofisi 211 numaralı odaya teslim edilecektir.  Evrak teslimi topluluk başkanı tarafından yapılması gerekmektedir. Topluluk başkanı dışında diğer öğrencilerimizden evrak teslim alınmayacaktır.
  İlgili Yönerge Maddesi Madde 12. Mevcut öğrenci toplulukları bir sonraki eğitim öğretim yılı için Mayıs ayından Haziran ayının son iş gününe kadar Genel Kurullarını yaparak Yönetim ve Denetim Kurullarını belirler. Topluluk, Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri ile Öğrenci Topluluğunun üyelerin isimleri, yeni Akademik Yılın Etkinlik Programı / Bütçe önerilerini Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na sunar. Akademik yılın sonuna kadar (Mayıs ayından Haziran ayının son iş gününe kadar), yeni Akademik yılın Etkinlik programları ve bütçe önerilerini, Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na sunmayan öğrenci topluluklarının etkinlikleri takip edilen bir sonraki ders yılı durdurulur.
  İletişim Numarası 0374 254 10 00 / 2809

  Not: Mezun duruma gelen öğrencilerimizin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi kapsamında genel kurullarını yaparak Toplulukları için yeni yönetimlerini belirlemesi gerekmektedir.

  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/442w
  Önceki İçerikYeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
  Sonraki İçerikCyberFirst’24