İSAM Başkanı Prof. Dr.Raşit Küçük’ten Rektör Coşkun’a Özel Teşekkür

  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKİMER) “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konulu bir konferans verdi.

  Hadis alanında yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan Prof. Dr. Raşit Küçük, konferansına Rektör Coşkun’a teşekkür ederek başladı. İlahiyat Fakültesi’nin Bolu’da kurulmuş olmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, “Sayın Rektörümüzün, bu üniversitenin gelişiminde ve gelişim seyrinin sağlıklı olması yönünde gösterdiği gayretlerini, Rektörlük döneminin ilk safhalarından itibaren biliyorum ve bundan dolayı ülkemiz adına kendisine teşekkür edilmesinin gerekli bir vazife olduğuna inanıyorum. Çünkü, Bolu gibi Ankara ve İstanbul arasında bir merkezde yer alan ve tabii özellikleri ve doğal çevresi ile çok güzel bir yer olan bu şehirde değerli bir üniversitenin bulunması ayrıca bir İlahiyat Fakültesi kazandırılmış olması çok büyük bir şanstır. Bu bir hükümet politikası olmasına rağmen birçok üniversitede bu süreçler uzamıştır. Sayın Rektör, Bolu’da hemen başlatarak ve çalışkan dekanlar görevlendirerek bu süreci hızlandırmıştır. Kurucu dekanımız aynı zamanda benim öğrencim, çok büyük gayret gösterdi, şimdiki dekanımız uzun zamandır tanıdığım bir kardeşim ve bu görevi ehliyet, salahiyet ile devam ettiriyor ve takdire şayan çalışmaları gerçekleştiriyorlar.”diye konuştu.

  “Kur’an ve Sünnet Birbirinden Ayrılamaz”

  Türkiye’nin değişim sürecine girdiği anlarda üzerinde müspet menfi söz söylenen Kur’an ve Sünnet bütünlüğü konusunun, İslam’ın ilk gününden itibaren Sahabe efendilerimizden başlamak üzere sonraki nesillerin aralıksız uyarak, üzerinde hassasiyetle çalıştıkları bir alan olduğunu belirten İSAM Başkanı Küçük, “Bir defa son ilahi kitap Kur’an’ın acaba bizim katımızda ne kadar hürmete layık olduğu ve Kur’an’ın hayata yansıması demek olan Resül-u Ekrem’in sünneti konularındaki ilmi çalışmalar inanılmayacak derecede azdır ve çok çarpıtma vardır.”dedi.

  Kur’an ve Hz. Peygamberin Sünnet’inin İslam’ın iki temel kaynağı olduğunu kaydeden Küçük “Delilini bu iki kaynaktan almayan her düşünce ve tavır, hareket ve davranış, tartışmaya, kabul veya redde açıktır. Kaynağını Kur’an ve Sünnet’ten alan konular bilimsel olarak müzâkere ve münakaşa edilebilir, değişik yorumlar ortaya konulabilir, uygulama ile ilgili biçim ve yöntem farklılıkları ortaya çıkabilir, ancak temelden reddi söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

  Kur’an ve Sünnet’in birbirinden ayrılmazlığının bütün mezhepler ve alimlerin genel kabullerinden sayıldığını kaydeden Küçük konferansında bu hususa işaret eden ayet ve hadislerden çok sayıda örnekler verdi. Küçük, “Sonuç itibariyle Hz. Peygamberin sünnetinin Kur’an’ın yanında dinin ikinci temel kaynağını teşkil ettiği hususunda Müslümanlar arasında ittifak vardır. İstisnaların kaideyi bozmayacağı gerçeği burada da hatırlanmalıdır. Dolayısıyla sünnet, Kur’an’dan sonra dini ahkamın en önemli kaynağıdır.” diye konuştu.

  “AKİMER Kütüphanesi’ne 6 Bin İslami Eser Kazandıracağız”

  Konferanstan sonra AKİMER bünyesinde AİBÜ Rektörlüğü’nün desteğiyle oluşturulan İslami İlimler İhtisas kütüphanesinde incelemede bulunan İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, burada Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’dan bilgi aldı.  Rektör Coşkun, AKİMER’in 2016 Aralık ayında faaliyetlerine başladığını ifade ederek “Başlattığımız projeyle buradaki kütüphanemize 6000 civarında İslami Eser kazandırmayı planlıyoruz. Böylece bu merkezimiz adına uygun İslami ilimler alanında görev görecek bir mekanı üniversitemize sağlamış olacağız. Ayrıca bu tür etkinliklerin yanı sıra, çeşitli kurslar düzenlemek suretiyle hem halkımızın hem de öğrencilerimizin gelişmesine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Bu vesileyle bu fiziki imkanı oluşturan özellikle Sayın Ali Ericek ve Mustafa Ericek Bey’e bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Üniversitemizi teşrifinizden ve bizlere hitabınızdan dolayı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.”dedi.

  İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’ü AİBÜ programı kapsamında yeni Rektörlük binasında da ağırlayan Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun, kendisine Üniversitenin gelişimi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Raşit Küçük ziyaretinde, İSAM eserlerinden oluşan kitap setini Rektör Coşkun’a takdim etti.

   

  Önceki İçerikAİBÜ Öğrenci Konseyi’nden Bahar Festivali…
  Sonraki İçerikBolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezuniyet Programı