İlahiyat Fakültemizde ilk doktora savunması yapıldı

  2012 yılında kurulan BAİBÜ Ali Ericek İlahiyat Fakültemizde ilk Doktora savunması yapıldı.
  Dr. Fatih Pamuk Temel İslam Bilimleri Ana Bilim dalının ve Bolu İlahiyat Fakültesinin ilk doktorasını savunarak doktor unvanını aldı.

  14.07.2023 tarihinde yapılan doktora savunmasında “Hâkim el-Cüşemî’nin et-Tehzîb fi’t-Tefsîr Adlı Eseri Çerçevesinde Mu’tezile’nin Kur’ân Tasavvuru” adlı tezini; Prof. Dr. Bilal Gökkır, Prof. Dr. Muammer İskenderoğlu, Prof. Dr. Yaşar Düzenli, Prof. Dr. Necmettin Gökkır ve Prof. Dr. Ömer Başkan’dan oluşan jüriye yapan Dr. Fatih Pamuk Fakültemizin ilk doktor unvanı alan kişisi oldu.

  Tez danışmanı Dekan Prof. Dr. Bilal Gökkır’ın Yüksek Lisans programından bu yana öğrencisi olan Fatih Pamuk Lisansüstü Eğitim Enstitüsü doktora programına 2019 yılında başlamıştı. Düzce doğumlu olan Fatih Pamuk Diyanet Akademisinde görev yapmaktadır.

  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/j11g
  Önceki İçerik15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif
  Sonraki İçerikÜniversitemiz mobil aşevi ve fırını 15 Temmuz etkinliklerine katkı verdi