Erasmus+ KA171 Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru İlanı – I Çağrı (2023-2024 Akademik Yılı)

  2022 Bütçesi 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (Ortak Ülkelerle Hareketlilik – KA171) Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru İlanı – I Çağrı

  Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA171-HED-000073913

  Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir.

  Hareketlilik, 2023-2024 akademik yılı personel ders verme hareketliliğini kapsamaktadır.

  • Kontenjan sayısı: 5 personel
  • İlan yayınlanma tarihi: 02 Ekim 2023
  • Başvuru tarihleri: 23 Ekim 2023 – 06 Kasım 2023 (mesai bitimi saat 17.00)
  • Başvuru linki: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr
  • Başvuru sonuçlarının ilanı için öngörülen tarih: 10 Kasım 2023

  Başvuru şekli:

  • Tüm başvuru işlemleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan e-devlet başvuru platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir.
  • Başvuru için istenen belgelerin Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ile başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru portalı 06.11.2023 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.
  • Portala e-devlet ile giriş yaptıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus+ başvurularına ulaşabilirsiniz.
  • Başvuru sonunda ‘Başvuru Formunu Onayla’ butonuna basmayı unutmayınız.

  Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: erasmus@ibu.edu.tr

  • Dil puanı belgesi (Minimum dil puanı 65’tir. YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele puan verilir, bkz. seçim kriterleri)
  • Görev belgesi (Personel Daire Başkanlığı ya da bağlı bulunulan Fakülte/Yüksekokuldan temin edilebilir)

  Proje, sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir. Kurumumuza verilen bütçe sınırlı olduğundan, başvuruların değerlendirilmesinde gidilen üniversite ve bölüm çeşitliliğinin sağlanmasına öncelik verilecek ve kontenjan dağılımı başvuru çeşidine göre değerlendirilecektir.

  Ülke Üniversite Bölüm Kontenjan
  Personel Sayı Süre (gün)
  Arnavutluk Universiteti Elbasanit Aleksander Xhuvani Beden Eğitimi ve Öğretmenliği 1 5
  Fizyoterapi
  Hemşirelik
  Biyoloji
  Fizik
  Kimya
  Matematik
  Mütercim Tercümanlık
  Gürcistan Ivane Javakhishvili State University

  https://www.tsu.ge/en

  Psikoloji 1 5
  İktisat
  Uluslararası İlişkiler
  Gazetecilik
  Akaki Tsereteli State University

  https://atsu.edu.ge/index.php/en/ 

  Türk Dili ve Edebiyatı
  Mütercim Tercümanlık
  İngilizce Öğretmenliği
  Uluslararası İlişkiler
  Kosova University for Business and Technology

  https://www.ubt-uni.net/

  İktisat- İşletme 1 5
  Uluslararası İlişkiler
  Bilgisayar Mühendisliği
  Gıda Mühendisliği
  University of Prishtina

  www.uni-pr.edu

  Türk Dili ve Edebiyatı
  İktisat
  Uluslararası İlişkiler
  Moldova Universitate de Stat din Komrat Ziraat 1  

  5

   

  Mühendislik
  Ürdün

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jordan University of Science and Technology (JUST) Biyoloji 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elektrik Elektronik Mühendisliği
  Gıda Mühendisliği
  Fizyoterapi
  Yarmouk University

   

   

   

   

   

  Fizik
  Kimya
  Elektrik Elektronik Mühendisliği
  Çevre Mühendisliği
  Uluslararası İlişkiler
  İlahiyat

   

  Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı:

  • Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
  • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.  Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
  • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat günleri hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
  • Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz; yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
  • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir; ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve seyahat gideri için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. Seyahat edilen günler için hibe ödemesi yapılabilir.
  • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre) ödenecektir (link aşağıda yer almaktadır).
  • Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
  • Ders verme faaliyeti, sözleşme gereğince en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Ancak faaliyetin en geç karşı kurumun 2023-2024 akademik yılı ders verme süresi bitmeden önce gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
  • İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.
  • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını seçim sonuçlarının ilanından sonra en geç 10 işgünü içerisinde resmi şekilde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
  • Seçim sürecinde Ulusal Ajans kriterleri ve BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Ders Verme Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır.

  Hibelendirme:

  Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

  Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük hibe miktarı (€) Seyahat gideri (€)
   

   

   

  Türkiye

  Arnavutluk 180 275
  Gürcistan 180 275
  Kosova 180 275
  Moldova 180 275
  Ürdün 180 275

  Değerlendirme:

  Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan kriterler ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden, değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek personel belirlenecektir.

  Kriter Açıklama Kriter Puanı
  Programdan ilk kez yararlanma +10
  Erasmus+ Koordinatörlüğü görevi var ise +4
  Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise +8

   

  Bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak

  (Artı puan uygulaması, bir kereliğe mahsus olmak üzere kullanılabilir.)

  +4
  Daha önce ikili anlaşmanın olmadığı bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamak

  (Artı puan uygulaması, bir kereliğe mahsus olmak üzere kullanılabilir.)

  +6
  Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile) +5
  AB projesi koordinatörü/ortağı olmak +5
  Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme -20
  Personel Hareketliliği Programından yararlanma

  (Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

  (Son 2 yıl içerisinde Erasmus personel hareketliliğinden faydalanan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.)

  Üç yıl önce -5
  Dört yıl önce -3
  Beş yıl önce -1
  YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir. Puan Aralığı Verilecek Puan
  65-80 +2
  81-90 +4
  91-100 +6
  Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:

  1.    Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeli

  2.    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel

  Seçimlerde programdan faydalananların çeşitliliğini artırmak amacıyla, her bölüme kontenjan sağlanmaya çalışılacaktır.

   * Değerlendirmede, 6 Şubat 2023 depremine bağlı olarak aileleri ve/veya yakınları 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet eden personele belgelendirilmesi koşuluyla +10 puan uygulaması yapılacaktır. 

  İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  • Öğr. Gör. Özlem Yelda DİLMEN
  • BAİBÜ Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Koordinatörü
  • e-posta: odilmen@ibu.edu.tr 
  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/4euf
  Önceki İçerikErasmus+ İlahiyat ve Toplum Bilimleri (BILKON) Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı – III. Çağrı
  Sonraki İçerik“Okullarda Finansal Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi” kapanış çalıştayı