Başbakanlık Başdanışmanı Necdet Subaşı İlahiyat Fakültesinin Konuğu Oldu

  Akademik çalışmalarını Din Sosyolojisi konusunda sürdüren Başbakanlık Başdanımanı Dr. Necdet Subaşı, “İlahiyatçının Dünyası” konulu konferansıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İlahiyat Fakültesi’nin konuğu oldu. Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİMER) Mustafa Ericek Konferans salonundaki programa, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu’nun yanı sıra İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

  Dr.Necdet Subaşı konferansında, Türkiye’nin en çok ötelenen bir konusu olarak İlahiyat meselesinin Türkiye’nin modernleşmesi meselesi ile doğrudan bağlantılı bir konu olduğunu belirtti.

  Osmanlı siyasi yönetiminin dine bakış açısının kaynağını üç kriterin oluşturduğunu ifade eden Subaşı; “Meşruiyet; yani kararlar dini bir gerekçeye dayandırılırdı. Atıf zinciri; dini gerekçelerin referansları önemliydi. Kuşatıcı çerçeve yani anlam dünyası; toplumun en üst kesiminden en alt kesimine kadar olup bitenleri kavrama ve değerlendirme, din ile kuvvetli bir bağa sahipti.” dedi.

  Konuyu kapsamlı olarak analiz eden Niyazi Berkes, Kemal Karpat, Bernard Lewis, Şerif Mardin gibi entelektüellerin, Türkiye’nin modernleşme sürecinde, din konusunda Osmanlı’daki bu üç temel kriterin, elitler tarafından değiştirilmeye çalışıldığını söylediklerini ifade eden Subaşı, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki İlahiyatçı tipolojisinin bu nedenle çok farklı olduğunu ifade etti.

  Subaşı; “Bugün ise ülkenin dini gerçekliği oldukça parçalı bir görünüm arz ediyor. Dini karakterlerin bir 50 yıl öncesine nazaran çok değiştiğini gözlemliyoruz. İlahiyatçı denildiğinde tek tip bir eğilime dayanan bir analiz yapamıyoruz. Ancak toplumun ise ilahiyatçı dendiğinde din konusunda daha çok takva ve liyakat beklentisi taşıdığı da sosyolojik bir gerçek” şeklinde konuştu.

  Subaşı,  sayıları günümüzde çokça artan İlahiyat Fakültelerinin bu konular üzerinde çok yönlü ve kapsamlı şekilde durması ve bu konuya önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Subaşı, öğrencilere Gazali’yi örnek vererek kitaplarının okunması tavsiyesinde de bulundu.

  Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun, Dr. Necdet Subaşı’ya,  kendisini AİBÜ’de ağırlamaktan, değerli fikirlerinden yararlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkür plaketi takdim etti.

  Önceki İçerikAİBÜ’de 18 Mart’tan 15 Temmuz’a Hürriyet Türküleri Söylendi
  Sonraki İçerikResim Yarışması: “Hayalimdeki Bolu” ve Bolu Konulu Çocuk Şarkıları Beste Yarışması