AKİMER’de Osmanlı Âlimi Taşköprîzâde Ahmet Efendi Anlatıldı

  Üniversitemiz Mefkûre Kültür Sanat ve Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şaban Karasakal, Taşköprîzâde’de Ev İdaresi başlıklı sunum yaptı.

  Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKİMER) düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nezih Okur, akademisyenler, Üniversite personeli, Bolulu vatandaşlarımız ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Şaban Karasakal, konuşmasına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel’e ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. 2022 yılının ilk programının, topluluğumuz, üniversitemiz ve ülkemiz için bereketli olmasını diledi. Programın hazırlanmasında emeği geçen Mefkûre Kültür Sanat ve Düşünce Topluluğu Başkanı Kübra Kurtul ile diğer öğrencilere teşekkür etti.

  Türk toplumunun aile yapısının kültürel olarak olumsuz bir değişime uğradığına dikkati çeken Doç. Dr. Karasakal, aile içi eğitimin önemine vurgu yaparak, aile yapısının düzeltilmesiyle toplumun da düzeleceğini söyledi.

  Doç. Dr. Karasakal Taşköprîzâde’nin klasik Osmanlı düşünce hayatında birçok ilim dalında eserler veren, yaşadığı dönem ve sonrasında kendisinden istifade edilen bir âlim olduğunu söyledi. 14’üncü asır âlimlerinden Adudüddin İcî’nin Ahlâkı Adudiyye isimli risalesinin öneminden bahsederek, bu eserin birçok şerhi arasında öne çıkan Taşköprîzâde’nin Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye isimli eserinin özelliklerini anlattı.

  Taşköprîzâde’nin eserleri içerisinde Kânûnî dönemine kadar gelen âlimlerin biyografisinin verildiği eş-Şekâiku’n-Nu‘mâniyye fî ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye ve ilimler tarihiyle ilgili önemli bir kaynak olan Miftâhu’s-sa‘âde ve misbâhu’s-siyâde’nin öne çıktığını, bu eserlerin halen, dünyada bu konuda araştırmalar yapan ilim insanları tarafından incelenerek değerlendirildiğini kaydetti.

  Doç. Dr. Karasakal, Aile İçi İlişkilerde İtaat ve Sadakat Kavramlarının Önemine Değindi

  Taşköprîzâde’nin ev idaresi konusundaki görüşlerine de ayrıntılı şekilde değinen Doç. Dr. Karasakal, konunun karı-koca, çocuk ve azık (mal-mülk kazanma ve harcama) başlıkları altında, birbirinden ayrı değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

  Azık kavramı hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Karasakal, malı kazanma, koruma ve harcama konusunda dikkat edilecek hususları zikrettikten sonra, bu konularda ne israfın ne de cimriliğin olmaması gerektiğini ifade etti. Kişinin ailesi için yaptığı harcamalar hususunda Taşköprîzâde’nin görüşlerini şöyle özetledi: “Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarının ihtiyaçları için yapılan harcamalarda cimrilik ya da israfa düşmemek için güç yettiği ölçüde orta yolu tutmak gerekmektedir. Eğer orta yola riayet zorsa, farkına varmadan yavaş yavaş cimriliğe düşmemek için israf tarafına meyil gereklidir. Her ne kadar israf da cimrilik gibi onurdan uzak olsa da israfın orta yola döndürülmesi, cimriliğin orta yola döndürülmesinden daha kolaydır. Zira nefisler çoğunlukla doğuştan cimriliğe ve pintiliğe yatkındır.”

  Doç. Dr. Karasakal, konuşmasında daha sonra eşlerin birbirleriyle ilişkisinde dikkat etmeleri gereken hususları zikretti. Milletlerin, sâlih erkekler ve sâliha hanımlarla âbâd olacağını, bundan dolayı dinin, vatanın ve milletin selâmetinin, ancak hayırlı nesiller yetiştirmeye bağlı olduğunu söyledi. Taşköprîzâde Ahmet Efendi’nin bedenin itidal haline riayet eden bir doktor gibi öncelikle hâne halkının maslahatını gözetmeye yöneldiğini, ebeveynin çocukların terbiyesinde nelere dikkat etmesi gerektiğini misallerle izah etti.

  Konferans soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

  Önceki İçerikEditörlüğünü BAİBÜ Akademisyenlerinin Yaptığı “Turizm Penceresinden Bolu” Kitabı Yayımlandı
  Sonraki İçerikTaziye Mesajı (Prof. Dr. Ahmet OCAK’ın Babasının Vefatı)