4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Spor Uzmanı ve Programcı Teori ve Uygulamalı Sınav Sonuçları

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün 26.12.2023 tarih ve 32411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanında Spor Uzmanı ve Programcı pozisyonlarına Başvuran Adayların Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı Sınav Değerlendirme Sonuçları

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere alınacak sözleşmeli personel için Üniversitemizce yapılan ilana başvuran adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” dikkate alınarak Programcı unvanı için 01.02.2024 tarihinde ve Spor Uzmanı unvanı için 02.02.2024 tarihinde Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı sınavı yapılmıştır. Yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda puanı sıralaması (en yüksekten en düşüğe doğru) esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil olarak hak kazananların isimleri ile yedeklerin isim listeleri belirlenmiştir.

  İlan sonucunu görmek için tıklayınız.

  Asil olarak hak kazanan adayların 07.02.2024 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde aşağıdaki belgeleri hazırlayarak; Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

  Asil olarak hak kazananlardan feragat eden, belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya göreve başlamayan olursa; Asil adayların yerine puan sıralamasına göre Yedek adaylardan alınacaktır.

  Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

  • 1- Dilekçe (ıslak imzalı olmalı ve diğer başvuru evrakları ekinde)
  • 2- KPSS (B) Grubu Sonuç Belgesi (Barkodlu Çıktısı)
  • 3- Fotoğraf (4 adet vesikalık ebatında)
  • 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 5- Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
  • 6- Adli Sicil Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
  • 7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
  • 8- Sağlık Kurulu Raporu
  • Ayrıca “Başvurduğu branşta (çalışacağı unvan yazılacaktır.) çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı yoktur, vardiyalı sistemde çalışmaya müsait, görevini yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu yoktur.” ifadesi Sağlık Kurulu Raporunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
  • 9- Sigortalı Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
  • 10- Mal Bildirim Formu
  • 11- (a) Erkek adaylardan askerliğini yapmamışlar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

  (b) Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi

  (c) Askerlikten Muaf olanlar için Muafiyet Belgesi

  • 12- Taahhüt Belgesi (Daha önce 657 sayılı Kanun’ un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapmadığına dair)
  • 13- Daha önce 657 sayılı Kanun’ un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi” ve sözleşmesini feshetmiş olanlardan sebebi (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 1’inde sayılan durumlar) açık ve net belirtilmiş “Sözleşme Feshetme Oluru”.
  • 14- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Kamu Görevlisi olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi,
  • 15- İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelerin asılları ayrıca eklenecektir.
  • Not 1)Belirtilen tarihler arasında başvuru yapılabilmesi için Sağlık Kurulu Raporu veya Askerlik Belgesi yerine “Evrak Taahhüt Belgesi” de verilebilecektir.
  • Not 2)İlan edilen pozisyona atanma hakkı elde ettiği halde atanmak istemeyen adayların “Feragat Dilekçesi” vermesi gerekmektedir.
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara görev yapacağı birim tarafından iletişime geçilecek ve sözleşme imzalamaya çağırılacaktır.

  İletişim Telefonları:

  (0374) 254 10 00 (Dahili: 2317-2351-2320-2318-2352-2321)

  Belgeler

  Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

   

  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/5fi6
  Önceki İçerikRadyo Üni 14’de Tütünle Mücadele Konusunda Kamu Spotları Yayınlanmaya Başladı
  Sonraki İçerik4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanında Yedekten Atanmaya Hak Kazananlar