2024 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri

  TÜBA,  2019 yılından itibaren paydaşı olduğu dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’in öncelikli alanları arasında sayılan alanlarda, Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerini ödüllendirmek adına 2021 yılında “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü” ihdas etti. Gelenekselleşen bu ödüller üç kategoride; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütülen bilimsel hakem değerlendirmeleri sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe hak kazanmış tez sahiplerine verilmektedir.

  TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne; Teknoloji ve Tasarım, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Kriptoloji, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konu başlıklarını içeren doktora tezlerinin yazarları başvurabilirler.

  2024 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne başvurular bireysel başvurunun yanı sıra, TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından önerme şeklinde kurumsal olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Dijital olarak www.t3kys.com  adresine yapılacak ödül başvurularının 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunması tamamlanmış olan, yukarıda tanımlanmış özgün tematik konulara yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerinden olması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda ödüle başvuran adaylar, hakem değerlendirme sürecinde değerlendirme kriterleri içinde önem arz eden kendi bilimsel dosyalarında tezleri ile ilgili ek yeni yayın, patent, ürün gibi performans artışı olduğunu belirtmek ve belgelemek koşuluyla ve başvuru şartında ilan edilen yıllarda tezlerini bitirmiş olmak şartıyla tekrar başvuru yapabilecektir.

  Ödül Programı kapsamında TEKNOFEST’in öncelikli alanları arasında sayılan konularda yapılan doktora tezleri bilimsel değerlendirme süreçleri sonucunda TÜBA Konsey Kararı ile 2024 yılı için; birinci olan tez yazarına 75.000, ikinciye 60.000 ve üçüncüye ise 50.000 Türk Lirası ödül verilecektir.

  Adaylar; başvuru formu, Yöksis formatında Türkçe özgeçmişleri, tezin tam sureti, Yöksis ve Yöktez kayıt bilgileri, tezin amacı ve yöntemi, bilimsel etik izni (Gerekli görülen tez çalışmalarında), tezden üretilen yayınlar ve/veya patent ya da ticari ürüne dönüşenler listesi, varsa belgesi, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve tezin yürütüldüğü enstitü bilgileri (tezin Türkiye’deki kurumlarda çalışıldığına ve yürüttüğüne dair belgelendirme) ile başvuru yapabilmektedir. Bu bilgileri içermeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Son Başvuru: 15 Mart 2024

  Başvuru Adresi: http://www.t3kys.com/

  Detaylı Bilgi: https://www.tuba.gov.tr/tr/

  Program Sorumlusu
  Büşra Sözen
  teknofest.odulu@tuba.gov.tr  / (0 212) 513 48 24

  Mevcut makalenin kısa URL'si : https://ajanda.ibu.edu.tr/zpqn
  Önceki İçerikMilli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
  Sonraki İçerikKariyer Söyleşileri II “Ameliyathane Hemşireliğinde 30 Yıl”