2015-2016 Ders Verme Hareketliliği Kriterleri ve Sonuçları

  2015-2016 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  1. Başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunmuş olmak.
  2. İkili anlaşma yapılmış bir üniversiteye gitmek üzere başvurmuş olmak.
  3. Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış olanlara fakülte kontenjanlarında öncelik verilmiş, kalan kontenjan puan sıralaması esas alınarak büyükten küçüğe göre sıralanmıştır.
  4. Erasmus faaliyetlerine (Fakülte ve Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü, AB ülkelerinden üniversitelerle ikili anlaşma yapılmasına katkı sağlamak, yurtdışından Üniversitemize gelecek olan Erasmus öğrencilerine yabancı dilde ders açmak-vermek, gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin programlarını hazırlamak ve ilgilenmek vb.) aktif olarak katkı sağlamak puanlamada dikkate alınmıştır.
  5. Başvuran adayların yabancı dil puanı sıralamada dikkate alınmıştır.
  6. Üniversitemizde kadrolu çalışan personele öncelik tanınmıştır.
  7. Başvuran adayların hizmet süresi sıralamada dikkate alınmıştır.
  8. Farklı programlar aracılığı ile yurt dışında eğitim programlarına katılmış olmak sıralamada dikkate alınmıştır ve katılmayanlara öncelik verilmiştir.

  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

  • Ders verme hareketliliği, öğretim elemanlarının ders verecekleri alanları ile ilgili okullara yönelik olmalıdır.
  • Ders verme hareketliliği için hak kazanmış olup da gidemeyecek olanların durumlarını dilekçe ile en geç 30 Ekim 2015 Cuma gününe kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
  • Seçilen öğretim elemanının en geç 16 Kasım 2015 Pazartesi gününe kadar, gitmeyi planladığı okuldan bir davetiye (mektup veya e-posta) alıp, Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yedeklerden ilk izleyene hak doğmuş sayılacaktır.
  • Öğretim Programının (Teaching Program) en geç 14 Aralık 2015 Pazartesigününe kadar gidilecek olan üniversiteye onaylatılmış olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar onaylı bir öğretim programının Erasmus Ofisine teslim edilmemesi halinde, yedeklerden ilk izleyene hak doğmuş sayılacaktır. Bütçenin sınırlı olmasından dolayı, öğretim programı 3 işgünü olacak ve en az 8 ders saatini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
  • Günlük hibe miktarları ve seyahat hibe miktarları hakkında web sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.
  • İlgili öğretim elemanının, gidilen okuldan öğretim programında belirtilen tarihler arasında en az 8 saat ders verilmiş olduğunu kanıtlayan imzalı ve mühürlü belgeyi (ConfirmationLetter) döndüğünde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, ödenen tutarın geri iadesi için hukuki sürece başvurulması gerekecektir.

  Başvuru sonuçlarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

  2015-2016 Ders Verme Hareketliligi Değerlendirme Sonuçları

  Önceki İçerikİBUZEM’de e-Eğitmen Çalıştayı Düzenlendi
  Sonraki İçerikAİBÜ Rektörlüğü Başsağlığı Mesajı