Türk Eğitim Vakfı Eğitim Burs Başvuruları

  Türk Eğitim Vakfı, her yıl olduğu gibi başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencilerine burs verecektir. Başvurular 8 Eylül – 13 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacak olup, burs başvuru formunu www.tev.org.tr adresinden doldurup çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

  İSTENİLEN BELGELER:

  TEV’in web sayfasından temin edilecek “TEV Burs Başvuru Formu”na;

  • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
  • Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)
  • Tüm Öğrenciler:
  • “TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi”, (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.),
  • Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılacaktır),
  • Öğrenci adına açılmış IBAN nolu banka hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi veya okunaklı dekont,
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  • Çalışanlar için maaş bordrosu,
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi,
  • Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (İlgili kurum veya internetten e-devletin https://www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir.)
  Önceki İçerik5. Uluslararası Bolu Tarihi, Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu…
  Sonraki İçerikTürkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi (LLL –II) Hibe Programı