Personel Alım Sonucu İlanı

  657 SAYILI KANUNUN 4-B MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA (MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE) YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN BÜRO PERSONELİ


  Asil Kazanan

  S.No Adı Soyadı KPSS Puanı Öğrenim Durumu
  1. Güler ÖZGE 72,44904 Önlisans

  Yedek Kazananlar

  S.No Adı Soyadı KPSS Puanı Öğrenim Durumu
  1. Mehtap KÖMÜR 65,79145 Önlisans
  2. Emel KESİM 60,53305 Önlisans

  Asil kazanan aday aşağıdaki belgelerle birlikte 23/10/2014 tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

  İstenen Belgeler                      :

  1) Diploma (Aslı veya noter tasdikli örneği)

  2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  3) Adli Sicil Belgesi

  4) SGK Hizmet Dökümü

  5) Sınav Sonuç Belgesi

  6) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastane)

  7) Fotoğraf (8 adet)

  8) 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek – 1 maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince TAAHHÜT BELGESİ alınacaktır. (Taahhüt Belgesi başvuru evrakları teslimi esnasında Personel Daire Başkanlığı’ndan temin edilecektir.)

  28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek – 1 maddesinde yer alan; “Sözleşmesini:

  1. a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
  2. b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
  3. c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler” hükmü gereğince bu durumda olan adaylar için adayın durumunu gösterir belge.

  NOT : Asil kazanan aday atanmak üzere başvurmadığı takdirde atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile Üniversitemiz (www.ibu.edu.tr) web adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

   
  Personel İlanı – 25.09.2014

  Önceki İçerikYabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında Önemli Duyuru
  Sonraki İçerikAİBÜ’de Biyokaçakçılık Çalıştayı Düzenlendi