Müslüman Bir Toplumda Olması Gereken Çevre Duyarlılığını Kitabında Anlattı

    Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaya, manevi inançlarımız doğrultusunda ‘çevre’ bilincini ele aldığı kitabı, “Ekoloji Bağlamında Çevre İmtihanımız” yayınlandı.

    Dünya’da giderek artan çevre problemlerine dair Müslüman toplumların duyarlılığını artırmayı amaçladığını ifade eden Doç. Dr. Süleyman Kaya, kitabında öncelikle eğitim alanında çevre bilinci ve özellikle Müslüman dünyanın ekoloji bağlamında çevreye bakışındaki eksikleri tespit ve bu açığın kapatılması gerekliliği üzerinde durduğunu ifade etti.  Kaya, ekoloji konusunun güncellenmesi, çevre konusunun birey ve toplum tarafından içselleştirilmesi, en önemlisi de örnek alınacak şekilde insanlığın ortak değerlerine katkı yapmayı amaçladığını belirtti.