Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Giriş Kapısı Tasarımı Yarışması

  “Bilime Ve Aydınlığa Açılan Kapıda Senin İmzan Olsun”

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu ve öğrencilerinden, belirlenen alana Bolu’nun doğal, tarihi ya da kültürel özelliklerini simgeleyen bir çıkış noktasıyla çağdaş bir mimari anlayışı ortaya koyan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin belirlediği azami ve asgari ölçülere uygun bir giriş kapısı tasarlanmasına ilişkin tasarım yarışması yapılacaktır.

  TASARIM YARIŞMASI SORU YANITLARI

  1.)  Ön Başvuru Formu (PDF)

  2.)  Yarışma Şartnamesi (PDF)Yarışma Şartnamesi (DOC)

  3.)    Belirlenen alanın dwg formatında plankotesi:  BAİBÜ Yarışma Alanı (DWG)

  4.)    Alanın güncel fotoğrafları ve hava resimlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

  Tüm süreçler Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacaktır. Süreçlere ilişkin sorularınızı aşağıda belirtilen tarihler gözetilerek tasarimyarismasi@ibu.edu.tr adresinden bilgi alınabilir.

  YARIŞMA TAKVİMİ

  • Yarışmanın İlanı 01.04.2021 Perşembe
  • Son Soru Sorma Tarihi  13.04.2021 Salı
  • Cevapların Açıklanma Tarihi 16.04.2021 Cuma
  • Son Ön Başvuru Formu Teslim Tarihi 22.04.2021 Perşembe
  • Ambalajın Son Teslim Tarihi 31.05.2021 Pazartesi
  • Jürinin Toplanma Tarihi 02.06.2021 Çarşamba
  • Sonuç Açıklanma Tarihi 11.06.2021 Cuma
  • Ödül Töreni 18.06.2021 Cuma

  ÖDÜLLER

  1. Proje Ödülü 5.000 TL
  2. Proje Ödülü 2.000 TL
  3. Proje Ödülü 1.000 TL

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezun öğrencilerimizi ve Mimarlık Bölümünde halen öğrenim gören öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.