BAİBÜ’de Birimlerin 2020 Yılı Faaliyet Raporları Sunumları Yapıldı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ), birimlerimizin yıllık faaliyet raporlarının düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi ve tüm birimlerin Üniversitemizdeki faaliyetler hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla, birim amirleri tarafından, ‘2020 Yılı Birim Faaliyet Raporları’nın sözlü sunumları yapıldı. Böylece birimlerin yıllık faaliyet raporları üzerinden üniversitemizin tüm birimlerinin karşılıklı tanınırlığının pekiştirilmesi ve karşılıklı tecrübe aktarımı sağlandı.

  2003 yılında yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve sonrasında yayınlanan Kamu idarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları için yönetmelik gereğince, 2009 yılından bu yana 5 yıllık stratejik planlar yapılması ve Stratejik Plan Yıllık Gerçekleşme ve Yıllık Faaliyet Raporları sunulması zorunlu hale getirilmişti. Bu mevzuat kapsamında, birçok kamu kuruluşu ve üniversitelerde, birbirine benzer misyon ve vizyon bildirimleri oluşturuldu ve bazı kurumlarda Stratejik Plan ve Faaliyet Raporları bütçe istemek için bürokratik bir veri toplama olarak görülmüştü. Yıllık Faaliyet Raporlarının bürokratik veri toplama şeklinden kurtarılarak etkinliğini artırıldığı, üniversitemizdeki tüm birimlerin birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olmalarının, birimler arası tanınırlığın pekiştirilmesinin ve yine birimler arası tecrübe aktarımının sağlandığı sözlü sunum toplantıları, 19 – 27 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteler, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile İdari Başkanlıkları içeren Üniversitemiz bünyesindeki 57 birim, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Gürel, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Samettin Gündüz ile Senato Üyelerine ve İdari Birim Sorumlularına, 2020 Yıllık Faaliyet Raporlarını sözlü olarak sundular. Sunumların sonunda, soru-cevap bölümü ve faaliyetler hakkında görüşmeler yapıldı.

  Sunumların bitiminde, sunumlar esnasında Üniversitemizin panoramik bir fotoğrafının ortaya konduğu, kurumun bütünlüğü ve tüm faaliyetleri açısından öğretici olduğu, iş birliği yapabilecek birimlerin birbirlerini daha iyi tanıdığı değerlendirmelerinde bulunuldu. Sunum toplantılarının, yıllık yerine 6 aylık aralıklarla yapılabileceği, sunum takviminin daha geniş bir zamana yayılabileceği, tüm öğretim üyelerimizin katılımlarının sağlanabileceği, Fakülte Kurullarına Senato Üyelerinin eşlik edebileceği gibi temenniler görüşüldü.

  19.04.2021 saat 08.30 da başlayarak ile 27.04.2021 saat 16.30 a kadar yapılan sözlü sunumlar, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından https://kalite.ibu.edu.tr/ adresinden paylaşılacaktır.

  Önceki İçerikUkrayna H.S. Skovoroda Kharkiv Ulusal Pedagoji Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmzalandı
  Sonraki İçerikBAİBÜ 4. Köroğlu Yazarlık Mektebi Derslerini Tamamladı