Akademik Personel İlanı Nihai Değerlendirme Sonucu

    Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim
    Dalına araştırma görevlisi alımına ilişkin 28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de
    yayımlanan akademik personel ilanı nihai değerlendirme sonucuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    Yönetim ve Organizasyon (PDF)