2022-2023 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Ön Kayıt Başvuru İlanı

  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BAİBÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ
  2022-2023 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Online Ön Kayıt Başvuru İlanı

  Detaylı bilgiye ulaşmak için : TIKLAYINIZ

  Aşağıdaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuduktan sonra http://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=10 adresinden başvuru yapabilirsiniz.

  • 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar.
  • Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 28.09.2021 tarih ve 114963 sayılı Yazısı.
  • Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02. 2014 tarihli ve 09 no’lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programları ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim terbiye Kurulu Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlar.

  27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar kapsamında Tablo 3’ de yer alan alanlardan mezun olan öğretmen adaylarına 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yürütülmek üzere Formasyon Eğitimi açılacaktır. Bu kapsamda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Eğitim Fakültesi’nde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki kriterler çerçevesinde online ön kayıt ile başvuru alınacaktır.

  Önemli Bilgiler ve Alım Kriterleri;

  1. Genel kontenjan 800 olarak planlanmaktadır. Fakat kesin kontenjanlar, Bolu il merkezinde yer alan okullarda ilgili alanlarda görev yapan ve öğretmenlik uygulaması dersini verebilecek nitelikte olan öğretmen sayıları, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve ön başvurular göz önünde bulundurularak BAİBÜ Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenecektir. En az 6 aday başvurusu olmayan bölümler açılmayabilecektir.
  2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına YÖK 2021 Formasyon Usul ve Esasları Madde 5(1) gereği sadece lisans mezunları başvurabilecektir.
  3. Ön başvurular 02.09.2022 – 08.09.2022 tarihleri arasında ilgili web adresinden (http://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=10) online olarak yapılacaktır. Ön başvuruda öğrenciler yüzlük sisteme göre not ortalamalarını girecekler ve ayrıca diploma ve transkriptlerini (okunaklı ve net olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ön başvurular sonunda, adaylar genel ağırlıklı not ortalamasına (100’lük sistem) göre sıralanacak ve belirlenecek olan kontenjan kadar aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Transkripte 100’lük genel ağırlıklı not ortalaması VAR ise bu değeri, YOK ise YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre belirlenerek ön başvuru sistemine girilmesi gerekmektedir.
  4. Sıralamada not ortalaması eşitliği durumunda mezuniyet tarihi daha yeni olanlara öncelik tanınacaktır.
  5. Online başvuru sonucunda kayıt hakkı kazananların kesin kayıt esnasında belgeleri incelenecek olup, gerçek dışı bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilen adayların kayıt hakları iptal edilecek ve ödemiş oldukları formasyon ücreti iade edilmeyecektir.
  6. Kesin kayıt hakkı kazanan aday listesi BAİBÜ Eğitim Fakültesi, Formasyon Duyuruları web sayfasında (http://formasyon.ibu.edu.tr) ilan edilecektir. (Başvuru ve kayıt sürecine ilişkin detaylar Tablo 1’de verilmektedir.)
  7. Kesin kayıtlar 14.09.2022 – 16.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıtlarda boş kalan kontenjanlar için yedek kayıt başvurusu 19.09.2022 – 20.09.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
  8. Kayıt ücreti 5010 (beş bin on) TL olup iki taksit olarak ödenecektir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımız için oluşturulacak liste ilanında Pedagojik Formasyon Eğitimi harç ücretinin 1. taksitini (2505 TL) yatırılacağı banka ve bilgileri paylaşılacaktır.
  9. Tablo 4’te belirtilen programda yer alan teorik derslerin YÖK Kurulunun Lisans Programlarında belirlediği şekilde bir dönemdeki toplam AKTS’lerinin %40’ı uzaktan, %60’ı yüz-yüze eğitim olarak planlanmakta olup, Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uygulama kısmı yüz-yüze olarak Bolu ili MEB okullarında iki dönem, her bir dönemde haftada 6 saat toplam 12 hafta olarak yürütülecektir. Covid-19 pandemisi olması durumunda pandemi koşullarına bağlı olarak uygulamalarda değişiklikler yapılabilir.
  10. Yüz-yüze derslerin hafta sonu Cumartesi günü BAİBÜ Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlamaktadır. Online dersler hafta içi yapılabilecektir. Tüm derslerin sınavlarının yüz-yüze yapılması planlanmaktadır. Covid-19 pandemisi olması durumunda pandemi koşullarına bağlı olarak uygulamalarda değişiklikler yapılabilir.
  11. Kesin kayıt işlemi için ödeme yapıldıktan sonra kendi isteğiyle kayıt sildiren ya da devam etmeyen öğrencilere herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır.
  Tablo 1. 2022-2023 BAİBÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Başvuru ve Kayıt Tarihleri
  İlan Duyurusu 02.09.2022
  Online Başvuruların Alınması 02.09.2022 – 08.09.2022
  Online Başvuru Sonuçların Duyurulması 12.09.2022 (Saat 17:00’dan sonra)
  Kesin kayıtlar ve Harç Ücreti Yatırma 14.09.2022 –  16.09.2022 (mesai saatleri içinde)
  Yedek Kayıt 19.09.2022 – 20.09.2022 (mesai saatleri içinde)
  I. Taksitin ödeme tarihi (2505 TL) Kesin Kayıt Tarihlerinde
  II. Taksitin ödeme tarihi (2505 TL) 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında ödenecek
  *Belirtilen tarihler şartlara göre güncellenebilir.

   

  Tablo 2. 2022-23 Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon Akademik Takvimi
  Derslerin Başlaması 03.10.2022
  Ders Muafiyet Başvuruları Başlama- Bitiş 14.09.2022 – 16.09.2022 (kesin kayıt tarihleri sırasında)
  Öğretmenlik Uygulaması Başlama- Bitiş 10.10. 2022 – 20.01.2023
  Ara sınavlar İleri bir tarihte detaylı olarak ilan edilecektir.
  Ara sınav mazeret sınav dilekçelerinin verilmesi İleri bir tarihte detaylı olarak ilan edilecektir.
  Ara sınav mazeret sınavının yapılması İleri bir tarihte detaylı olarak ilan edilecektir.
  Dönem sonu sınavları İleri bir tarihte detaylı olarak ilan edilecektir.
  Bütünleme sınavları İleri bir tarihte detaylı olarak ilan edilecektir.
  *Belirtilen tarihler şartlara göre güncellenebilir.

   

  KESİN KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER:

  1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
  2. Ön Kayıt Formu (Çıktı alınarak imzalanacak)
  3. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (E-devletten alınabilir). (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
  4. Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi. (var ise E-devletten alınabilir),
  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
  6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
  7. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
  8. Bir başkası adına yapılacak başvurular için Vekâlet Formu.

  Not: POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BELGELER TESLİM ALINMAYACAKTIR

  Tablo 3. 2022-2023 Yılı BAİBÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Başvuru Alanları ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Dersler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için : TIKLAYINIZ

  Önceki İçerikBAİBÜ’nün Öncülüğünde Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Karaköy Camii’nin Açılışı Dualarla Yapıldı
  Sonraki İçerikTaziye Mesajı (Durmuş ÖZDEMİR’in Babasının Vefatı)