TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Destekleme Başvuruları Başladı

  TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Çağrıları

  TÜBİTAK’ın Bilim ve toplum destek programları kapsamında, 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı proje başvuruları başladı.

  TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen programların başvuruları 24 Ekim – 9 Aralık 2019 tarihleri arasında http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.

  4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programında bilginin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması, bilginin etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması; 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programında eğitim kapsamında yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması; 4007-Bilim Şenlikleri Programında ise, bilim kültürünün ve iletişiminin yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Başvurular, 9 Aralık 2019 tarihine kadar http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınmakta, başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilere;https://www.tubitak.gov.tr/4004, https://www.tubitak.gov.tr/4005 ve http://www.tubitak.gov.tr/4007 adreslerinden ulaşılabilmektedir.

  4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ile bilimin toplumla buluşturulmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla desteklenen projelerde bilimsel olguların görsel anlatım ve etkileşimli uygulamalar aracılığıyla anlaşılır bir biçimde aktarılması, böylece gençlerin merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

  4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile öğretmenlere ve akademisyenlere kendi alanlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kazandıracak etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece öğretmenler ve akademisyenler, öğrencilerin öğrenme isteklerini artırmaya, olumlu tutum geliştirmelerine ve öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulabiliyor.

  4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla, katılımcılarda çeşitli bilim dallarında farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

  Tüm programlara doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanları ile tıbbi, tarımsal, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında projelerle başvuru yapılabiliyor.

  Başvurular ve çağrılar ile ilgili detaylı bilgiye Dönemsel Başvuru Programları (WEB) sitesinden ulaşabilirsiniz.

  4004 – Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Destek Programı Bilgi Notu
  4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Program Bilgi Notu
  4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Bilgi Notu

  Önceki İçerik‘Öğrencilerimiz ve Personelimize Geçmiş Olsun’ Mesajı
  Sonraki İçerikÜniversitemiz Kadrolarına Yerleştirilen Adayların Atamaları Hakkında Duyuru