Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri Hk. Duyuru

    Yükseköğretim Kurulu ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun hazırladığı, Yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri ile ortaya çıkan “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri” belgesi nihai şekliyle aşağıda yer almaktadır.

    Kurumumuzun çalışanlarına ve öğrencilerine önemle duyurulur.

    Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri