Yayın Teşvik Ödemeleri Hakkında Duyuru

    Akademisyenlerimizin yayın teşviklerinden istifade edebilmeleri için aşağıdaki uygulamaları mutlaka yapmaları gerekmektedir.

    • İnternet ortamında yapılan başvurularla birlikte, en geç 10 Aralık 2019 tarihine kadar ‘Yayın Teşvik Programı Başvuru Formu’nu da doldurmaları,
    • Makalelerin; yayıncı adı, dergi ismi, yılı ve üniversitemizin adını gösteren temel bilgi kısımlarından (en fazla 2 sayfa) fotokopi çekilerek, Yayın Teşvik Programı Başvuru Formu’na eklenmesi gerekmektedir.

    BAİBÜ AR-GE Vakfı Yayın Komisyonu