Yabancı Öğrenci Sınavı 2015 Sonuçları (AİBÜ YÖS)- Foreign Students Exam Results-12.06.2015

    10.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Öğrenci Sınavı 2015 Sonuçları (AİBÜ YÖS) Ek’te yer almaktadır.

    Foreign Students Exam Results_12-06-2015