Uygulamalı Spektroskopi Eğitimi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknoljileri Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Uygulamalı Spektroskopi Eğitimi.