Üniversitemizin YÖKAK İzleme Değerlendirmesi Tamamlandı

  2017 yılında YÖKAK tarafından Dış Değerlendirmeden geçen Üniversitemiz, Takım Başkanı Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Doç. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen ve Prof. Dr. Ferhan Çebi’den oluşan Değerlendirme Takımı tarafından çevrimiçi ardışık toplantılarla yapılan görüşmelerle izleme değerlendirmesinden geçti.

  28 Aralık 2020’de saat 10.00-11.00 arasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Gürel, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Samettin Gündüz ile yapılan görüşmede ilk olarak 2017 Kurumsal Geri Bildirim Raporunda üniversitemizin güçlü olarak belirtilen yanlarında değerlendirmeden bu yana ne tür değişiklikler olduğu, üniversite yönetiminin kalite güvence sistemlerine verdiği önem ve üniversite üst yönetimindeki görev dağılımı, üniversitemizin araştırma üniversitesi aday adaylığındaki motivasyon gibi konular konuşuldu.

  Saat 11.15 de Başlayan Kalite Komisyonu ile yapılan toplantıya Üniversite Kalite Komisyonu ve Alt komisyonu üyeleri katıldılar. Bu oturumun ilk bölümünde Kalite Koordinatörümüz Prof.Dr.Kamil Gürel tarafından 2017 kurumsal Geri bildirim raporumuzdaki Kalite Güvence sistemleri açısından kurumsal geri bildirim raporunda geniş katılımın sağlanması, iç kalite güvence sisteminin oluşturulması, akreditasyon destek komisyonu çalışmaları, stratejik plan güncelleme komisyonunun kalite politikalarını oluşturma, 2019-2023 stratejik planın güncellenmesine dair çalışmaları gibi gelişmeye açık olarak belirtilmiş yanlarda ne tür gelişmeler yaşandığını anlatan kısa sunum sonrasında, soru-cevap etkinliğine geçildi. Eğitim-Öğretim Kalite Alt komisyonu başkanı Prof.Dr.Zeki Arsal ve Ar-Ge Kalite Alt Komisyon başkanı Prof.Dr.Ekrem Gürel tarafından alt komisyon çalışmaları ve diğer komisyonlarla ve kalite komisyonu ile entegrasyonu açıklandı. Üniversitemiz AKTS/DE koordinatörü Doç.Dr.Anıl Rakıcıoğlu Söylemez ve BETUM Müdürü Prof.Dr.İbrahim Çakır tarafından uzaktan eğitim süreçlerinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili örnekler ve açıklamalar yapıldı. Üniversite Kalite Komisyonu dış paydaşı Gerede TSO başkanı Ersin Kaşka üniversitemizin Helal Jelatin üretmedeki desteğiyle sanayi işbirliği örneklerine ve Gerede’de Dericilik Programını seçen, ilk 5 sırada mezun olaran öğrencilere aylık 5000 TL maaşla iş garantisi nedeniyle programda sağlanan öğrenci sayı artışına değindi. Kalite Komisyonu öğrenci üyesi İsa Aksakal da öğrencilerin ve öğretim üyelerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı yoğunluğu hatırlattı.

  Öğleden sonra 13.30 ile 15.00 arasındaki İzleme takımı ile Senatomuzun toplantısında, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 2017 kurumsal Geri bildirim raporumuzdaki Eğitim-Öğretim, Ar-Ge ve Toplumsal Katkı, Yönetim sistemleri ve Kurumsal Karar başlıklarındaki gelişmeye açık yan olarak belirtilen hususlarda son üç yıl içinde yapılan iyileştirmelerden; üniversitemizin uluslararası sıralamalarda yakaladığı başarı, uluslararası öğrenci sayımızın artışı için yapılanlar, Öğretim Üyeleri yetkinliğini artırmak için ikinci tura başlanan Eğiticilerin Eğitimi sertifika programı, akademisyenlerin saha ve sektör temsilcileriyle irtibatı için TTMER, Teknokent birimlerince yapılanlar, Proje Destek Ofisinin faaliyetleri ve e-bülteni ile araştırmacıların motivasyonu, norm kadro uygulaması ve yeni öğretim üyesi alımlarıyla akademik personel birim bazındaki dağılım dengesizliklerinin azaltılması, idari personel hizmet içi eğitim etkinlikleri için yapılmakta olanlar, mediko-sosyal birimimizin pandemi döneminde online destek hizmetleri, üniversitemizin aldığı YÖK Engelsiz Bayrakları, Anneler üniversitede modelimiz gibi bir çok konuyu içeren sunu yaptı.

  Sonrasında izleme ekibi; Mühendislik Fakültesi ve Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öz Değerlendirme Ekipleri ile eğitim-öğretimdeki öz değerlendirme süreçleri ile aynı oturumda dünyanın en etkin bilim adamları listesinde yer alan Prof. Dr. Ali Naci ÇELİK, Prof. Dr. Kemal POLAT, Dr. Öğr. Üyesi Oktay AYTAR ile Ar-Ge süreçleri ve başarıları konuşuldu.

  Sonraki yarım saatlik oturumda;  Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu İlçe ile Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma merkezimizin kurulduktan bu yana geçen bir yılda yaptıkları, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nuh Yavuzalp ve Yardımcısı Dr.Öğretim Üyesi Alperen Yağdı Uzaktan eğitim sürecinde İBUZEM’in yaptıkları, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Öztürk ile ofisin faaliyetleri görüşüldü.

  Sonraki yarım saatlik çevrimiçi oturumda İdari Personel Yöneticileri olan Personel Daire Başkanı Mustafa Tanrıkulu, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Güç, Genel Sekreter Yardımcısı Nihani Yıldırım, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bayram Kaya ile görüşüldü.

  Saat 17.15’te Rektörümüzle kapanış konuşmasında bir araya gelen İzleme Takımı Toplantısı 17.45 civarında tamamlandı.

  Bu süreçte emeği geçen ve sürece destek olan tüm Kalite Komisyonu ve Alt komisyonu üyelerimize, senato üyelerimize, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İBUZEM Müdürlerimize, PDO koordinatörümüze teşekkürlerimiz sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz.

  Önceki İçerikÖğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alımı İlanı
  Sonraki İçerikRektör Alişarlı’dan YÖKAK İzleme Takımı Çalışmalarına Destek Veren Personele Teşekkür