Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimize Duyuru

  Sayın Öğrencimiz;
  Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.
  Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

  1. KAYIT İŞLEMLERİ
  2018 – YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

  1) Kayıt Tarihleri; E-Kayıtlar 03 – 05 Eylül 2018 tarihlerinde, Üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklar için ise kayıt yaptıracakları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında 05 – 07 Eyül 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

  2) Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Öğrenim ücretleri 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte İş Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir şubesine (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına
  aktarılacaktır.) yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.(öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır)

  3) Elektronik Kayıt (e-kayıt);
  * Öğrenciler için e-kayıt zorunludur. (e-kayıt işlemi yapılamayan öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilecektir.)
  * E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
  * E-kayıt yaptıracak öğrenciler 03 – 05 E y l ü l 2018 tarihleri arasında www.turkive.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
  * E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
  * Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
  * E-kayıt gerçekleştirilen öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt
  yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.
  * E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.
  * 03- 05 Eylül 2018 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler dersleri başladığında(01Ekim2018) Üniversitemize geldiklerinde kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alacaklardır.

  4) Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;
  Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde okul müdürlüklerinden “bütünleme veya tek ders sınava girecek” yazısı alması koşulu ile Yükseköğretim kurumlarına gelerek 05-07 Eylül 2018 tarihinde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

  5) Kayıt yaptıramayacaklar;
  • 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
  • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),
  • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.
  • Sağlık raporu zorunlu programlara kayıt yaptıracak adaylar

  6) Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;
  (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

  7) Öğrenci No Sorgulama; Kayıt işlemi tamamlanınca “bys.ibu.edu.tr” adresindeki “ ilk şifre oluşturma” işlemindeki kullanıcı adı öğrenci numarasıdır.

  8) DGS Kayıt İşlemleri; Kayıt İşlemleri kayıt yaptıracakları Fakülte/Yüksekokullarda yapılacaktır.(Öğrenci kayda gelirken Önlisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da noter onaylı örneği)
  Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylar ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için, transkriptini ve ders içeriklerini dilekçe ekinde bölümlerine teslim edeceklerdir.

  I. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;
  E-Kayıt yapılamayan adaylar 05-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yerleştirildiği Fakülte
  / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na başvurarak şahsen kayıt yaptırabilirler.
  Bu Durumda;
  1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  2) İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
  3) Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz.
  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
  1. Lise diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da noter onaylı örneği
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. (Bolu Sağlık Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adaylar için) ” Devlet veya Üniversite hastanelerinden [Hemşirelik Bölümüne kayıt yaptırmasında bir sakınca yoktur.] ibaresi içeren Tam teşekküllü Sağlık Raporu getireceklerdir.”

  II. WEB ŞİFRE
  E-Devlet üzerinden kaydolan öğrenciler, kayıt oldukları tarihten bir gün sonra “bys.ibu.edu.tr“ adresinden öğrenci şifrelerini oluşturabileceklerdir.

  III. DERS KAYDI
  Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından “ bys.ibu.edu.tr “ adresinden 24-28 Eylül 2018
  tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak eğitime başlayabileceklerdir.
  Kesin Kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 24-28 Eylül 2018 tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. İş Bankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir.

  IV. YABANCI DİL HAZIRLIK
  Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet sınavları :

  2018-2019_AIBU_Akademik_Takvim.pdf erişimi için tıklayın

  Sınavlara girmek zorunlu değildir. Bu sınava girmeyen ya da başarısız olanlar bir yıl süreli hazırlık sınıfı eğitimine alınır.
  Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse 26 Eylül 2018 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

  V. İZİN/KAYIT DONDURMA
  Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 24 – 28
  Eylül 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır.
  İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

  VI. MUAFİYET
  Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Dersler harfli not olarak muaf edilerek not ortalamasına katılır)

  NOT:
  Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (Eğitim yılı uzayan I. Öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar.

  Üniversitemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 01 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Telefon : 0 374 254 1000 – (Dâhili)1158 / 1160 / 1161
  Faks : 0 374 253 4643
  Ayrıca Sorunlarınız İçin oidb@ibu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

   

   

  Önceki İçerik30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
  Sonraki İçerikBESYO’da Özel Yetenek Sınavları Yapılıyor