Üniversitemizden Genel Bilgilendirme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 13.03.2020 tarihli kararları uyarınca, COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020
tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir. Bu bağlamda Üniversitemizde aşağıdaki hususların uygulanmasına karar verilmiştir:

1. Üniversitemiz Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer’î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,

2. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

3. Üniversitemiz; eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

4. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi
sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı
eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,

5. Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,

6. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle
yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere,
eğitimlerine devam etmesine,

7. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan
kısmının  sürdürülüp  sürdürülmemesi  hususunun  yükseköğretim  kurumlarınca
değerlendirilmesine, sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından
sonra planlanmasına,

8. Öğrencilerimizin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte
pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği,
döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar
yaşayabilecekleri hususunda ilgili birimlerce bilgilendirilmesine,

9. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup
yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli
tedbirlerin ilgili birimlerce alınmasına,

10. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana,
Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,

11. Tıp fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve
üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine karar verilmiştir.

* Üniversitemizde bugün (13.03.2020 Cuma) itibariyle gerçekleştirilecek; kongre, konferans, panel, söyleşi, tiyatro, konser vb. etkinlikler, tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

** Bu kapsamda yeni karar ve güncellemeler olduğunda duyurulacaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü

Önceki İçerikFaaliyetlerin Ertelenmesi Hakkında
Sonraki İçerik14 Mart Tıp Bayramı Mesajı