Üniversitemizde “Paydaş Kurulları Çalıştayı” Gerçekleştirildi

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve 2024- 2028 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ‘Paydaş Analizi Komisyonu’ iş birliğiyle Üniversitemizde “Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı” düzenlendi.

  Üniversitemizde kurulmuş olan ve Rektörümüzün başkanlığını yürüttüğü Üniversite Paydaş Kurulu ve Eğitim-Öğretim birimleri Dekan/Müdürleri ve Araştırma Uygulama Merkezleri Müdürlükleri başkanlığında kurulmuş Akademik Birim Paydaş Danışma Kurullarında yer alan iç ve dış paydaşların katıldığı çalıştayda, üniversitemizde nitelikli eğitim ve araştırma projelerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştaya; Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel, Genel Sekreter İhsan Ağcan, dekanlar, dekan yardımcıları, Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonlarında görev yapan akademisyenler, dış paydaşların da yer aldığı Paydaş Danışma Kurullarının üyeleri, il müdürleri ve temsilcileri katıldı.

  Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel, çalıştay programı hakkında bilgi vererek, paydaşların kararlara katılmasının fayda ve sonuçları ile kararlara katılım mekanizmalarını anlatarak, “Ortak akılla sorunlara çözüm bulmak, çoklu bakış açısıyla farklı bakışları kararlara yansıtmak, paydaş beklentilerine göre süreçlerimizin gözden geçirilerek düzenlenmesi, kararlar konusunda proaktif bir kamuoyu oluşması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi için paydaşlarımızın kararlara katılmasını sağlayacak yöntemlerden biri olarak bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

  Prof. Dr. Gürel: “Oluşturulan Birim Kalite Komisyonları ile Birim Paydaş Danışma Kurullarını Entegre Ettik.”

  Çalıştay kapsamında yapılacak çalışmaları sıralayan Prof. Dr. Gürel, özetle “Daha önce tüm akademik birimlerde birim Kalite Komisyonları oluşturmuştuk. Bu komisyonlarda; dekan, dekan yardımcıları, fakülte sekreterleri ve diğer iç paydaşlarımız bulunuyor. Aynı zamanda, bunların bir kısmının temsil edildiği ve üniversite dışından paydaşlarımızı da içeren Paydaş Danışma Kurullarını da oluşturarak ikisinin entegrasyonunu sağladık. Çalıştayın ilk kısmında 2024-2028 stratejik plan çalışmaları içinde kullanacağımız dış paydaş anketi yer almaktadır. İkinci kısmında, her bir birimin Paydaş Danışma Kurulları, fuaye alanında hazırlanan masalarında Birim Paydaş Danışma Kurul toplantılarını yapacaklar. Toplantı yapamamış Birim Paydaş Danışma Kurullarının bu vesileyle 2022 Öz Akran değerlendirmeden çıkan sonuçları masalarında değerlendirmesini istiyoruz. Paydaş görüşü alma mekanizmaları içindeki yöntemlerden olan; çalıştay, paydaş danışma kurulları ve paydaş memnuniyet anketi yöntemlerini bu çalıştay sürecinde gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

  Rektör Alişarlı: “YÖKAK Değerlendirmesinden Başarıyla Geçersek, Akredite Üniversite Olarak Daha Nitelikli Öğrencileri Üniversitemize Alacağız.”

  Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) üniversiteleri değerlendirdiğini hatırlatarak, özetle “Bir değerlendirmeden geçeceğiz ve bizler Üniversitemizi anlatacağız. Bunun da en güzel yolu, ortak aklı bir araya getirip gerçeği görerek ve doğruyu yansıtacak çalışmaları YÖKAK Değerlendiricilerine ileterek bilgilendirmek. Önceki yıllarda 5 yıllık stratejik planlar hazırlar ve bunları gönderirdik. Burada birçok vaadimiz olurdu. Eğitimin, öğrencilerin, araştırmaların durumlarını, toplumsal katkı süreçlerini ve yapacaklarımızı belirtirdik. Sonunda da bir rapor yazarak gerçekleştirdiklerimizi bildirirdik. Ama son yıllarda YÖKAK kuruldu. Bu kalite kurulunun özelliği, üniversiteleri izlemek. Vaatlerimizin ne kadarını yerine getirdiğimiz, bu kurul tarafından izleniyor. Bu güzel bir şey ve aynı zamanda ücretsiz. Çünkü program akreditasyonları için binlerce lira harcıyorsunuz. Bu denetimin şöyle bir faydası var: Eğer denetimden geçersek, ÖSYM kılavuzunda akredite üniversite olarak yer alacağız. Öğrenciler tercihlerinde buna bakıyorlar. Yani üniversitemize daha kaliteli öğrenciler alacağız. Tercih listesinde yerimiz, 200 bin bandı ve aşağısı olacak. Biz bunu kısmen yüksekokulları fakülteye dönüştürdüğümüzde sağladık. Ama bir de akreditasyon programında başarıyı sağlarsak, ÖSYM tercih kılavuzuna bunu yerleştirirsek bu bant çok daha daralacak ve çok daha nitelikli öğrencilerle beraber olacağız.” ifadelerini kullandı.

  “Ha Gayret Deyip Dişimizi Sıkalım.”

  Konuşmasında nitelikli öğrencinin önemini vurgulayan Rektör Alişarlı, özetle “Bu şunu sağlayacak: Akademisyenlerimizin işi kolaylaşacak. Çünkü karşınızda anlattığınızı çok daha iyi anlayacak bir kitle olacak. Bu çok kıymetli. Bunu mutlaka yaşıyorsunuzdur. Bu aynı zamanda kurumun da kaliteli olmasını sağlayacak. Öğrenci kaliteliyse şehir de daha huzurlu olacak. Öğrencinin eğitim, kültür, kalite seviyesi yükseldikçe toplumdaki sorunsuz insan sayısı artacak. Bu faydayı da sağlamış olacağız. Ha gayret deyip dişimizi sıkalım. Bir iki ay sonra inşallah tünelin ucuna ulaşmış olacağız. Burada sizlerin verdiği destek bu açıdan önemli.” diye konuştu.

  “El Birliği ve Güç Birliği ile İnşallah Bu Çalışmayı Başarıyla Sonuçlandıralım.”

  Konuşmasını Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel ve ekibini tebrik ederek tamamlayan Rektör Alişarlı, “Kamil hocama teşekkür ediyorum. Sabah namazından sonra çıkıp Üniversiteye geliyor; hafta sonları yine burada çalışıyor. Bir an önce başarı sağlansın diye sürekli bu işle meşgul oluyor. Sürekli sizlerle de birlikte çalışıyor. Bu kıymetli ekibi mahcup etmeyelim. El birliği ve güç birliği ile inşallah bu çalışmayı başarıyla sonuçlandıralım.” dedi.

  Kalite Komisyonu Öğrenci Üyesi Bayhan: “Eğitimin Kalitesinden Öğrenciler de Sorumludur.”

  Üniversitemiz Kalite Komisyonu Öğrenci Üyesi Yüksek Lisans Öğrencimiz Nida Bayhan ise, “Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin en önemli konusu, öğrencilerin hedeflediğimiz yeterliliklere ulaşabilmesini güvence altına almaktır. Bunun sonucunda da yükseköğretim kurumlarımızda nitelikli mezunların sayısının artması hedeflenmektedir. Eğitimin kalitesinden öğrenciler de sorumludur diyoruz. Çünkü öğrencilerde farkındalık oluşması, geri bildirim vermeleri, öğrencilerin süreçlere katılımını bir ilk adım olarak görüyoruz ve bunun kurumun güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yükseköğretim kalite çalışmalarında öğrenciler, bilgi ve veri kaynağı olarak rol üstlenebilirler. İç paydaştırlar. Birer öğrenme uzmanı olarak faaliyet gösterirler. Kalite değerlendirici adayı olabilirler ve değişimin itici gücünü yansıtırlar. Kuruma geri bildirimler verebilirler. Farkındalık ve kalite süreçlerine öğrenci katılımını artırmak amacıyla bugün 58 ilde 107 üniversitemizde kalite öğrenci toplulukları kurulmuştur. Biz de bu topluluklardan biri olarak üniversitemizde faaliyet gösteriyoruz. Topluluğumuza üye olan, birimler ve kalite komisyonlarında üye olan öğrenci arkadaşlarımıza, kalite süreçlerinin önemini ve farkındalığı kazandırmaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinlikler, toplantılar, eğitimler, grup çalışmaları, mini çalıştaylar düzenliyoruz. Bu şekilde hem kuruma hem kendilerine hem de ülkemize katkı da bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızın ülkemize katkısı nedir diye bakacak olursak, en önemlileri tabii ki nitelikli mezun vermek. Kurumlar nitelikli mezun sayısını artırdıkları zaman hem kurumlar hem de ülkemiz uluslararası rekabet gücü elde edebilecek, uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olacak ve sonuç olarak da daha görünür bir Türkiye’den söz edebileceğiz. “ değerlendirmesinde bulundu.

  İç ve Dış Paydaşların Görüşleri Değerlendirildi

  Konuşmaların ardından paydaş görüş anketi yapıldı. Her akademik birim ve ilgili dış paydaşların kendilerine ayrılan masalarda birimler içinde yaptığı çalışma ve görüş alışverişinin ardından tekrar salonda bir araya gelinerek Birim Paydaş Danışma Kurullarında öne çıkan konular, grup sözcüleri tarafından diğer paydaşlara aktarıldı ve değerlendirmeler yapıldı. Çalıştay, dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sona erdi.

  Önceki İçerikErasmus + Öğrenci ve Personel Hareketliliği İlanları
  Sonraki İçerikBAİBÜ’de Uluslararası Akademik Çeviribilim Çalışmaları Kongresi Düzenlendi