Üniversitemiz Lojmanları Dağıtımı Hk.

    Lojman Tahsis-Dağıtım Komisyonunun Üniversitemiz Lojmanları hakkında 27.02.2015 Cuma günü saat 09.00’da yaptığı toplantıda, aşağıdaki kararlar ekte yer almaktadır.

    Tüm akademik ve idari personele duyurulur.

    Komisyon Kararı