Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks – ITN) Çağrısı

  Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks – ITN) Çağrısı

  Ufuk2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA); sunduğu yenilikçi ve mükemmel araştırma eğitimi fırsatları; cazip kariyer ve bilgi paylaşımı olanakları, uluslararası ve sektörler arası hareketlilik programları ile araştırmacıları kariyerlerinin farklı seviyelerinde desteklemektedir.

  Araştırmacıların konu sınırlaması olmadan proje önerisi hazırlayabildikleri MSCA Alanında açık olan Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks–ITN) çağrısı hakkındaki özet bilgileri aşağıda sunmak isteriz:

  Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks–ITN) Çağrısı:

  Başvuru tarihleri: 12 Eylül 2019 – 14 Ocak 2020

  Hedef kitle: Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi bulunan araştırmacılarımızın eğitimi kapsamında deneyimli/kıdemli araştırmacılarımız tarafından (üniversitelerde, araştırma kuruluşlarında ya da sanayi kuruluşlarında) proje önerisi yazılabilmektedir. Konu sınırlaması olmadan her araştırma alanında yazılabilecek ITN proje önerileri ile kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların eğitilmesi hedeflenmektedir. Proje önerisi çalıştıkları kurum adına deneyimli araştırmacılar tarafından yazılmaktadır.

  Proje yazan kurumların projeden elde edecekleri fayda: ITN Çağrısı, birden fazla ülkeden, farklı akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) kuruluşları bir araya getirerek, konusunda deneyimli araştırmacılar tarafından, doktora derecesini almamış genç araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirilmesine önayak olmaktadır. Bu vesileyle deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek genç araştırmacılar için kurumlarında araştırma pozisyonu açma ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan uluslararası araştırmacılar ile araştırma yapma/çalışma fırsatı yakalamaktadır.

  Proje süresi: En fazla 48 ay.

  Proje kapsamında fonlanacak araştırmacılar: 3-36 ay arasında eğitilebilir ve projeden bütçe alabilirler. Desteklenen ITN projesinde çalışacak araştırmacılar son 3 yıldır 12 aydan fazla Türkiye’de olmayan araştırmacılar arasından şeffaf istihdam koşullarına uyarak seçilir.

  Proje başına düşen bütçe: Ortalama 3,5 milyon Avro.

  2020 çağrısı bütçesi: 490 milyon Avro.

  Fonlanma oranı ve şekli: %100 oranında hibe desteği şeklindedir.

  Proje kapsamında istihdam edilecek her bir araştırmacı için aylık ödenecek burs: 3870 Avro maaş desteği + 1800 Avro Araştırma, Eğitim, Network masrafları için destek + 1200 Avro kurumun idari masrafları için destek.

  Desteklenecek konular: Tüm araştırma konuları desteklenir. Disiplinlerarası ve çok disiplinli projeler de sunulabilir.

  Çağrı hakkında detaylar ve dokümanlar: https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn

  Ortak arama linki: Avrupa Komisyonu’na ait “Funding&Tenders Portalı” üzerinden ITN proje önerilerine ortak arayan kuruluşların ilanlarına ulaşılabilir. Bu linke erişim için lütfen tıklayınız.

  Yukarıda bilgileri verilen ITN çağrısına proje önerisi yazmakta olan araştırmacılarımız, TÜBİTAK’ın sunduğu “U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı”ndan faydalanabilir, dilerlerse proje ön değerlendirme/yazdırma/seyahat desteklerimizi kullanabilirler. Detay için lütfen tıklayınız.

  MSCA çağrıları ile ilgili her türlü sorunuz ve destek talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

  Önceki İçerikAvrupa Birliği Ufuk2020 Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Çağrıları
  Sonraki İçerikBolu Platformu’ndan Rektör Alişarlı’ya Ziyaret