Türkiye Deprem Veri Merkezi

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın, Türkiye Depremleri Veri Merkezi kuruluşu ve işleyişine ilişkin yazı ekte yer almaktadır.

    doküman109