Türk Patent ve Marka Kurumu 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Başvuruları (26 Nisan – 31 Ekim 2019)

  Türk Patent ve Marka Kurumu 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları açılmıştır.

  1. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI (26 NİSAN – 31 EKİM 2019)

  PATENTLE TÜRKİYE

  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek olan üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor.

  Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.

  Yarışma sürecince, üniversite öğrencilerinin www.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden e devlet yoluyla sisteme giriş yaparak ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.

  AMAÇ ve FAYDA

  Üniversitelerimizde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

  KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR?

  Üniversitelerimizde öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak

  • Ön Lisans
  • Lisans
  • Yüksek Lisans
  • Doktora

  Öğrencisi olan herkes yarışmaya katılım sağlayabilir.

  DEĞERLENDİRME VE KRİTERLER

  • Yarışma için başvurular 26 Nisan 2019 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2019 tarihinde sona erecektir.
  • Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
  • Yarışmaya katılım, www.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden e devlet yoluyla sisteme giriş yapılarak online olarak gerçekleştirilecektir.
  • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması gerekmektedir.
  • Başvuru unsurları eksik olan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Yarışma kapsamında alınan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulacak jüri heyeti tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır;
  •        – Başvuru unsurlarının hazırlanışı
  •        – Teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması
  •        – Teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı
  •        – Koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı
  •        – Tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi
  •        – Buluş basamağı
  •        – Teknik etki
  •        – Sanayiye uygulanabilirlik
  •        – Ticarileşme potansiyeli

  YARIŞMA TAKVİMİ

  26 Nisan – 31 Ekim 2019 Başvuruların Alınması

  1 Kasım 2019 – 15 Nisan 2020 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ön Eleme

  26 Nisan 2020 Finalistlerin Açıklanması ve Ödül Töreni

  ÖDÜLLER

  • Birinciye 30.000 TL
  • İkinciye 20.000 TL
  • Üçüncüye 10.000 TL
  • İlk 10’a giren diğer finalistlere 5.000’er TL

  NOT: Yarışmaya başvurmak isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin teknik destek için BAİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçmesi rica olunur.

  Soru ve görüşleriniz için:

  aibuttmer@ibu.edu.tr  –  patentleturkiye@turkpatent.gov.tr

  Önceki İçerik2019 Kariyer Sohbetleri / Konferans
  Sonraki İçerikAkademik Personel İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları