Tebrik Mesajı

    “Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına asaleten atanan, değerli öğretim üyemiz Prof. Dr. Arzu İlçe’yi tebrik eder, görevinde başarılar dilerim.”

    Prof. Dr. Mustafa Alişarlı
    Rektör