Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  İLAN BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ : 01/06/2016-15/06/2016

  Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak Üniversitemiz Kız Öğrenci Yurdunda çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ve ücretleri Öz Gelirden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanda 1 (bir) adet sözleşmeli bayan personel alınacaktır.

  Unvan Adedi Aranan Nitelikler
  BÜRO PERSONELİ 1 – İşletme veya Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak.

  – Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

  – Kalite Yönetimi, Kariyer Yönetimi ve Eğitim Yönetimi alanlarında    eğitim almış olmak ve bu eğitimlerini belgelendirmek.

  1. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  2- 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puanına sahip olmak,

  3- Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,

  4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

  5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

   

  1. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  Adayların http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak istenen belgeler ile beraber Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

   

  III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

  1- Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden sonra 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

  2- Her kadro için 2 (iki) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

  3- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

   

  1. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

  1- Öğrenim belgesi fotokopisi,

  2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

  4- 1 adet fotoğraf,

  5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi.

   

  1. AÇIKLAMALAR

  1- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

  2- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir,

  3- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir,

  4- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır,

  5- Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,

  6-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,

  7- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

   

  AİBÜSözleşmeliBasvuruFormu

   

  Önceki İçerikMudurnulu Fotoğraf Sanatçısının Eserlerine Işık Tuttular
  Sonraki İçerikMudurnu Süreyya Astarcı MYO’da Mezuniyet Coşkusu