Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  İlan Başvuru Tarihleri: 18.01.20015-01.02.1015

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

  Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre öğrenim düzeyi ileKPSS (B) grubu puan sırasıesas alınmak suretiyle ve ücretleri özel bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanda 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  Unvan Adedi Aranan Nitelikler
  HEMŞİRE 1 -Lisans, Önlisans veya ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programlarından mezun olmak.

  – Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyonist Sertifikasına sahip olmak.

   

  I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  2- 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94puanına sahip olmak,

  3- Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,

  4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

  5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  II. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  Adaylarınhttp://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak istenen belgeler ile beraber Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

  1- Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden sonra 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

  2- Her kadro için 2 (iki) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerineatanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

  3- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

  IV. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

  1- Öğrenim belgesi fotokopisi,

  2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

  4- 1 adet fotoğraf,

  5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi.

  AÇIKLAMALAR

  1- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

  2- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir,

  3- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir,

  4- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır,

  5- Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,

  6-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespitedilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleriyapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,

  7- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Önceki İçerikDoğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Mali Destek Programları
  Sonraki İçerikAİBÜ Rektörlüğü Taziye Mesajı