SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ALIMI İLANI

    Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 1 (Bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

    Son Başvuru Tarihi: 26.03.2014

    Başvuru Şartları

    Başvuru Formu