SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı

  Değerli Araştırmacımız,

  Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 11 ülkeden 13 fonlayıcı kuruluşun yer aldığı; fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği ek ortak çağrı başlatılmıştır.

  Proje çağrısına, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren konsorsiyumlar katılabilecektir.  Bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir. Bazı ülkelerin fonlayıcı kuruluşları kendilerinin fonlayacağı projelerin asgari 3 farklı ülke olması koşulunu koymuştur. Bu ülkelerden kurumlarla yapılacak ortaklıklarda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

  SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinin 2019 yılı ek ortak çağrısı 07/10/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih 29/01/2020 dir. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrı kapsamında fotovoltaik (PV) ve yoğunlaştırıcı güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

  1. A) Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri
  2. B) Gelişmekte Olan PV Teknolojileri
  3. C) Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri
  4. D) PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler
  5. E) Düşük Maliyetli ve Yeni Nesil Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Teknolojileri

  Çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız.

  Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

  Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  Önemli tarihler aşağıda verilmiştir.  
  SOLAR-ERA.NET Cofund 2 2019 Yılı Ek Çağrısı Açılışı 07.10.2019
  1.Aşama
  1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.) 29.01.2020, 16:00 CET
  TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi) 07.02.2020
  1. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi Mart ortası, 2020
  2.Aşama
  2. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.) 25.05.2020, 16:00 CET
  TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi) 01.06.2020
  2. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi Haziran sonu, 2020
  Projelerin başlaması Ekim, 2020

  İRTİBAT NOKTALARI:

  Dr. Muzaffer Kaan KARAÖZ (TEYDEB)

  Malzeme, Metalurji ve Kimya Tekn. Grubu

  Tel: 0312 2989466

  kaan.karaoz@tubitak.gov.tr

  Dr. Kamil Öncü ŞEN (ARDEB)

  (1071 program sorumlusu)

  Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

  Tel: 0312 2981809

  oncu.sen@tubitak.gov.tr

  Salih HACIALİOĞLU (ARDEB)

  Mühendislik Araştırma Destek Grubu

  Tel: 0312 2981242

  salih.hacialioglu@tubitak.gov.tr


  TÜBİTAK

  Önceki İçerikEuroNanoMed III Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı
  Sonraki İçerikAçık Kapı Görüşmeleri Devam Ediyor