Sergi ‘Motiflerin Işığında’ Keçeye Farklı Bir Dokunuş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü

AİBÜ Kültür Merkezi Sergi Salonu 26-31 Mart 2018
Açılış: 26 Mart 2018 Saat:16:30