SAN-TEZ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

  Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla,

  Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve ülkemizin uluslar arası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasında olan,
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez programı kapsamında yükseköğretim kurumları ile firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projeleri desteklemek için günün şartlarına ve taleplere uygun olarak yeniden tanzim edilen “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Destek kapsamına alınan projelerden; Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en fazla %85’i, Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en fazla %80’i, Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en fazla %75’i, Proje ortağı firma KOBİ dışı büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

  Yönetmelik metnine aşağıdaki  linkten ulaşılabilir:
  SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Önceki İçerikMevlana ve Erasmus Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı
  Sonraki İçerikTOYOTA’dan Üniversitemize Hibe